زندانی سیاسی اردبیلی برای اعتراف مقابل دوربین شکنجه شده است

شنبه هفتم مهر 1386

ساوالان سسی: بنا به گزارشات رسیده از زندان اردبیل ودود سعادتی (۳۵ ساله) و از فعالین حرکت ملی آذربایجان در اردبیل که روز دوشنبه ۲۶ شهریور بازداشت و از یک هفته پیش از زندان اردبیل به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در این شهر منتقل گشته بودند روز گذشته شنبه هفتم مهر ماه بعد از ضرب و شتم شدید توسط ماموران اطلاعاتی در حالت نیمه جان و زخمی به بند ۷ زندان اردبیل برگردانیده اند. او که در اعتراض به فشارها دست به اعتصاب غذا نیز زده بوده به شدت وزن کم کرده است .

ماموران اطلاعاتی با اعمال شکنجه های چند روزه سعادتی را برای دادن اعترافات دروغین در مقابل دوربین تحت فشار قرار داده بوده اند.

بازجو کنندگان با ضرب و شتم شدید و فحاشی از ایشان می خواستند مقابل دوربین عینا جملاتی را تکرار کنند که بازجوها از ایشان می خواهند.

از او می خواستند بر علیه فعالین اردبیلی و شخص آقای عباس لیسانی اعتراف دروغ نماید.

ماموران اطلاعاتی با جملاتی چون " تا ما هستیم لیسانی در زندان خواهد بود " و " از خودمان پرونده درست می کنیم و او را در زندان نگه می داریم" سعی در وارد کردن فشارهای روحی به آقای سعادتی بوده اند.

آقای سعادتی تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی و در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار نیز بی هوش شده اند.

علی رغم گذشت دو هفته از بازداشت، خانواده وی تاکنون موفق به ملاقات او نشده اند.

همچنین رضا غنی زاده فعال ۱۷ ساله اردبیلی روز جمعه ۶ مهر بعد از ۱۲ روز حبس به قید وثیقه از زندان اردبیل آزاد گشته اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed