احضار فعالین حقوق مدنی آذربایجان در مراغه

سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1386

با نزدیک شده اول خرداد و پخش اعلامیه در شهر مراغه نیروهای اطلاعات با فراخواندن فعالین این شهر به اداره اطلاعات آنان را تهدید نمودند که در صورت مشاهده آنان در خیابان در این روز آنان را مورد ضرب و شتم قرار خواهند داد.

در این ارتباط داوود عظیم زاده- مجید پژوه فام- حامد یگانه پور- علیرضا حقی- مصطفی قلیزاده احضار و مامورین با مراجعه به مغازه پدر یاشار حکاک پور از وی خواستند تا یاشار ( که در خدمت سربازی است) این روزها بعنوان مرخصی به مراغه نیاید .

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed