افزایش فشارها بر فعالان اردبیلی

دوشنبه بیستم فروردین1386

در آستانه سالگرد اعتراضات خرداد ماه مردم آذربایجان فشارها علیه فعالان حرکت ملی آذربایجان افزایش یافته است.

تازه ترین گزارشها حکایت از آن دارد که بسیاری از نویسندگان و شاعران آذربایجانی با نزدیک شدن به خرداد ماه تحت فشار قرار گرفته اند.فعالان فرهنگی شهر اردبیل به دفعات توسط نیروهای ناشناس احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته اند.احضار های تلفنی و بازرسی از منزل -بازداشت موقت بدون ارایه هیچ گونه مجوزی موجب سلب آرامش خانواده این فعالان گردیده است.

فعالان حقوق بشری شهر اردبیل با اعلام اعتراض نسبت به این رویه از نهادهاي مسئول بويژه نمايندگان محترم مجلس تقاضا دارد با بررسي اين گزارشها مانع نقض حقوق اساسي و آزاديهاي اجتماعي افراد گردند

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed