خانم فاخته زمانی یکی از اعضای انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا:

جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386

گزارشی مفصل از وضعیت دستگیر شدگان اخیر در آذربایجان را به سازمان ملل- سازمان های حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان های مربوطه ارائه خواهیم داد

خانم فاخته زمانی یکی از اعضای انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان می گوید همانگونه که مستحضرید در آستانه سالگرد اعتراضات خرداد ماه مردم آذربایجان در شهرهای مختلف سی دی و اعلامیه هایی پخش شده که در آن از مردم و دانشجویان برای شرکت در گردهمايی و تظاهرات دعوت شده است.از اینرو فشارها علیه فعالان حرکت ملی آذربایجان افزایش یافته است.فعالان آذربایجانی دستگیر و به مکان های نامعلوم انتقال داده می شوند.

وی افزود :نقض حقوق فعالین آذربایجانی بارها طبق نامه های ارسالی به سازمان های حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان های مربوطه به اطلاع رسانده شده است و بار دیگر دستگیری دهها فعال ترک آذربایجانی در آستانه سالگرد اعتراضات خرداد ماه آذربایجان را نیز گزارش خواهیم داد.

لینک اصلی : http://www.adapp.ca/Media/VOA/16may2007/n1.htm

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed