حملات مسئولین دانشگاهها به فعالین دانشجویی آدربایجان

دوستاق-سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386

فشار بر نشریات وتشکلهای دانشجویی ترکی همچنان ادامه دارد:احضار مدیر مسئول نشریه دانشجویی قیپچاق در دانشگاه زنجان

کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی ابراهیم شهبازی مدیر مسئول نشریه دانشجویی قیبچاق را به اتهام ترویج افکار ملی گرایانه ترکی وتخریب هویت فارسی به این کمیته احضار کرد.طبق احضاریه ای که به دست شهبازی رسیده است وی باید روز سه شنبه22/3/86 در کمیته مذکور حاضر شود و به اتهامات وارده پاسخ گوید.هیات نظارت دانشگاه زنجان نیز وی را به دلیل درج گزارشی در مورد پلمپ دفتر جمعیت اسلامی دانشجویان(جمعیت ترکهای دانشگاه زنجان)، نوشتن مطالبی در مورد درد و رنج مردم مسلمان قره باغ ، عدم درج شناسنامه نشریه به فارسی ،عدم ارائه ترجمه مطالب ترکی مندرج در نشریه به کمیته ناظر، درج مطلبی در باره فیلم 300 ونقد افکار ضد زن و ضد ترک وضد عرب موجود در شاهنامه فردوسی به این کمیته احضار کرده است.در پایان احضاریه این کمیته آمده است کلیه فعالیتهای نشریه مزبور در راستای ترویج ملی گرایی ترکی وتخریب فرهنگ فارس است.پیش از این نیز مسئولین دانشگاه زنجان با لغو امتیار تشکل دانشجویی جمعیت اسلامی دانشگاه و توقیف نشریه آراز سسی و قیزیل اوزن و...واحضار دانشجویان فعال هویت طلب ترک به کمیته انظباطی در صدد برخورد با جنبش دانشجویی آذربایجان در این دانشگاه برامده بودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed