نماينده تبريز:وزاري كشور و اطلاعات، مبناي دستگيري جمع كثيري از شهروندان استان‌‏هاي آذربايجان شرقي وغربي، اردبيل و قم را اعلام كنند

سه شنبه هشتم خرداد1386

تهران- خبرگزاري كار ايراننماينده تبريز امروز سوال مشتركي از وزراي اطلاعات و كشور در خصوص مبناي دستگيري و بازداشت جمع كثيري از شهروندان استان‌‏هاي آذربايجان شرقي وغربي، اردبيل و قم پرسيد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، اكبر اعلمي در سوال خود آورده است؛ مبناي دستگيري و بازداشت جمع كثيري از شهروندان استان‌‏هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي، اردبيل و قم و دستگيري و بازداشت جمعي از فرهنگيان و محروم كردن آنان از برخي حقوق اجتماعي و شهروندي چيست؟

وي، با تاكيد بر لزوم حفظ وحدت و همبستكي ملي و اعلام انزجار نيست به كساني كه به هر طريق ممكن با رفتار و كردار خود به استقلال و تماميت ارضي كشور خدشه وارد كرده و با انديشه هاي تجزيه طلبي و توطئه عليه كشور را در سر مي پرورانند ونيز نظر به بندهاي 6، 7 و 14 اصل سوم و همچنين اصول 9، 15، 19، 20، 22، 23، 26، 27، 32، 36، 37، 38 و 39 قانون اساسي پاسخ فرماييد.

اعلمي در شرح سوال خود از پورمحمدي ومحسني اژه‌‏اي آورده است: 1- آيا اشخاص را به صرف داشتن عقيده‌‏اي و يا ابراز عشق و علاقه آن‌‏ها نسبت به زبان و تاريخ و فرهنگ و علائق قومي خود و تاكيد و اصرار بر لزوم اجرايي شدن اصول 15 و 19 قانون اساسي را مي‌‏توان مورد تعرض و مواخذه قرار داد؟2- آيا به نام حفظ استقلال وتماميت ارضي كشور مي‌‏توان حقوق و آزادي‌‏هاي مشروع نظير آزادي بيان، آزادي عقيده، آزادي تشكيل اجتماعات و شركت در راهپيمايي‌‏هاي بدون حمل سلاح و يا شركت در جمعيت‌‏ها و انجمن‌‏هاي صنفي و حق استفاده از مفاد اصل 15 قانون اساسي را از افراد سلب كرد؟3- آيا مي‌‏توان به حيثيت، حقوق مسكن و شغل اشخاصي كه خواهان استفاده از حقوق و آزادي‌‏هاي مذكور هستند تعرض كرد و آيا بدون در نظر گرفتن ترتيبات قانوني مي‌‏توان افراد را دستگير و بازداشت كرد. اساسا قبل از اين‌‏كه فردي مرتكب اعمال مغاير با قوانين موضوعه شود؛ آيا مي‌‏توان مرتكب قصاص قبل از جنايت شد و او را دستگير و بازداشت كرد و يا براي مدتي از حقوق اجتماعي‌‏اش محروم ساخت.4- آيا مي‌‏توان برخلاف اصل 38 قانون اساسي افراد را به شهادت ، ‌‏اقرار و يا سوگند مجبور ساخت؟5- كسي را كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني شده است، آيا مي‌‏توان هتك حرمت كرد؟6- آيا مي‌‏توان افرادي كه براي استيفاء حقوق خود و ارايه گزارش عملكرد غيرقانوني برخي از عوامل امنيتي وانتظامي با نماينده خود در مجلس تماس برقرار مي‌‏نمايند مورد تهديد قرار داد و آن را از اين كار منع و يا تعقيب كرد؟

الف- چنانچه پاسخ جنابعالي به سوالات فوق منفي است؛ لطفا توضيح دهيد كه مبناي دستگيري و بازداشت و برخورد با جمع كثيري از شهروندان و فعالان ترك زبان در استان‌‏هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل ،‌‏قم ، تهران و ... و همچنين دستگيري و بازداشت جمعي از فرهنگيان به بعضي از اتهامات مورد اشاره و عدم رعايت موارد مذكور چيست؟ چرا بعضي از اشخاصي كه با اينجانب تماس گرفته و گزارش مي‌‏دهند، مورد تهديد وتعقيب قرار مي‌‏گيرند؟ب- ارتكاب قتل هاي زنجيره اي توسط عده انگشت شماري از عوامل خودسر در وزارت اطلاعات ضربه سنگيني بر پيكره اين دستگاه مهم وارد ساخت و زحمات زيادي براي ترميم و بازسازي و ايجاد انگيزش دوباره در نيروهاي سالم و خدومي كه اكثريت اين وزارتخانه را شامل مي شود، صرف شد.آيا جنابعالي براي پيش گيري از تكرار چنين انحرافاتي كه نتيجه خودسري و قانون شكني تعدادي از افراد بوده است، تدابير لازم را انديشيده و بر عملكرد همه اعضاء و كاركنان اطلاعاتي در سطح استان ها و شهرستان ها نظارت دقيق و كامل اعمال مي فرماييد؟

همچنين، وي، در سوال از مصطفي پورمحمدي وزير كشور علل برقراري حكومت نظامي و اعمال محدوديت‌‏هاي شديد در شهرستان اقليد را پرسيد.عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، در سوال خود از وزير كشور آورده است؛ مبنا و مجوز برقراري حكومت نظامي و اعمال محدوديت‌‏هاي شديد و ايجاد خفقان و جو رعب و وحشت در شهرستان اقليد و ضرب و شتم و سركوب شديد مردم و تيراندازي مختلفي به نقص عضو نابينا شدن چندين نفر و همچنين هتك حرمت نسبت به بعضي از افراد و خانواده‌‏هاي محترم در اين شهر چيست؟ اعلمي در تشريح سوال خود آورده است؛تصميم‌‏گيري آني و نامتعارف رييس جمهور مبني بر انتزاع دهستان خسرو و شيرين از اقليد والحاق آن به شهرستان آباده قبل از عبور اين تصميم از فرآيند تصميم‌‏گيري و تصميم‌‏سازي‌‏هاي رايج و بدون در نظر گرفتن حساسيت‌‏هاي ويژه ناشي از تصميمات مربوط به تقسيمات كشوري باعث تحريك و جريحه‌‏دار شدن احساسات مردم اقليد و در نتيجه وقوع ناآرامي‌‏هايي در سطح اين شهر شد.نظر به اين كه تصميم رييس جمهور و تاثير آن در ناآرامي‌‏هاي ايجاد شده مي‌‏تواند مصداق "سبب اقوي از مباشر" محسوب شود

پاسخ فرماييد:1- برقراري حكومت نظامي و اعمال محدوديت‌‏ها و جلوگيري از رفت و آمدهاي عادي مردم و ايجاد خفقان و جو رعب و وحشت در شهر اقليد كه آثار آن حتي در زمان حضور هيات اعزامي از كميسيون امنيت ملي نيز ملموس و مشهود بود با كدام مجوز صورت گرفته است؟2- ضرب و شتم مردم و تيراندازي به سوي آن‌‏ها كه با جرح و نقص عضو و نابينا شدن و در يك مورد قتل شهروندان همراه بوده است و نيز دستگيري‌‏ها و بازداشت‌‏هاي گسترده در اين شهر با كدام توجيه و مجوز قانوني صورت گرفته است، مباشران و آمران ضرب و جرح مردم و تيراندازي به سوي آن‌‏ها چه كساني هستند و براي جبران آن چه اقداماتي به عمل آمده است؟3- ورود به منازل برخي از شهروندان كه نوعا از محترمين شهر محسوب مي‌‏شوند و هتك حرمت آنان با كدام توجيه شرعي و مجوز قانوني صورت گرفته است؟4- تعداد دقيق مجروحان و دستگير شدگان و خسارات وارده به مردم به چه ميزان است؟5- چنانچه سال گذشته پس از طرح سوالات اينجانب در مورد وقايع آذربايجان كه با برخوردهاي غيرقانوني بعضي از نيروهاي نظامي و انتظامي مشابه با آنچه در اقليد رخ داد همراه بود تدابير لازم اتخاذ مي‌‏شد و قانون شكنان تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌‏گرفتند، آيا باز شاهد تكرار حوادث تاسف بار اخير در اقليد بوديم؟

اگر پاسخ منفي است چرا تمهيدات و تدابير لازم براي جلوگيري از تكرار اقدامات خودسرانه برخي از عوامل سياسي، امنيتي و انتظامي و مغاير با قوانين موضوعه به عمل نيامد؟
پايان پيام
کد خبر: 424274

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed