بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران - شعبه زنجان در مورد بازداشت آقايان سعيد متين پور و جليل غنیلو

پنجشنبه هفدهم خرداد 1386

بازداشت شبانه آقايان سعيد متين‌پور و جليل غنی‌لو از فعالين سياسی و قومی استان زنجان كه به تازگی از بازداشت رهايی يافته بودند، از سوی نيروهای امنيتی استان، غير‌مترقبه و نگران‌كننده می‌باشد.

انتظار منطقی آن است كه در سالی كه به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده است نهادهای دولتی و حكومتی با تجديد نظر در سياستهای گذشته، عوامل و زمينه‌های ايجاد اتحاد ملی را تحقق بخشند و عامل اتحاد اقوام، احزاب، گروه‌ها و سلايق مختلف حول محور منافع ملی باشند. اما افسوس كه گويی قرار است بنام اتحاد ملی اندك زمينه‌ها و شرايط لازم برای همگرايی نيروهای دلسوز ايران نيز از بين برود و مدام در تنور تضادها و اختلاف‌ها دميده شود، گويی كه برخی حياتشان در همين است.

علاوه بر چرايی و علت بازداشت آقايان متين‌پور و غنی‌لو، نحوه بازداشت آنان نيز بسيار نگران كننده می‌باشد. بازداشت خيابانی آن هم در نيمه‌شب همراه با استفاده از چشم‌بند و برخورد تحقيرآميز حتی با همسر آقای متين‌پور، بدون شك اقدامی غيرقانونی و برخلاف اصول 22، 32 و 39 قانون اساسی، قانون مصوب مجلس در مورد "حفظ حقوق شهروندان" و منشور جهانی حقوق بشر – كه ايران نيز يكی از كشورهای امضاﺀ كننده آن است- می‌باشد.

بر همگان آشكار است كه نيروهای سياسی و اجتماعی منتقد وضع موجود، از چنان شفافيت و نجابتی برخوردارند كه در هر لحظه و هر مكانی قابل دسترسی می‌باشند. با وجود اين اصرار بر چنين نحوه برخوردی از سوی ضابطان گويا بيانگر پيامهای مشخصی می‌باشد.

بدينوسيله سازمان دانش‌آموختگان ايران - شعبه زنجان، مراتب اعتراض شديد خود را به بازداشت آقايان متين‌پور و غنی‌لو و همچنين نحوه اين بازداشت كه خروج آشكار از چارچوبهای قانونی بوده است را اعلام داشته و خواستار پاسخگويی شفاف مسئولين ذيربط به چنين نحوه رفتاری و همچنين آزادی هر چه سريعتر بازداشت‌ شدگان و رسيدگی به اتهامات ايشان مطابق قانون و بالاخص با عنايت به اصل 168 قانون اساسی می‌باشد.

سازمان دانش‌آموختگان ايران - شعبه زنجان

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed