ضرب و شتم زندانیان سیاسی اردبیلی توسط مامورین اطلاعات

چهارشنبه چهارم مهر 1386

ساوالان سسی: ارعاب و ضرب و شتم زندانیان سیاسی در آذربایجان از جمله در زندان اردبیل همچنان ادامه دارد.

بنا به گزارشهای رسیده از زندان اردبیل، سه تن از فعالین اردبیلی بنامهای ودود سعادتی (۳۵ ساله)- آصف ابراهیم زاده نیاری(۴۱ ساله) و رضا غنی زاده نیاری (۱۷ ساله) که روز دوشنبه ۲۶ شهریور بازداشت و چند روز پیش از زندان اردبیل به مکان نامعلومی که گفته میشود یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در این شهر باشد منتقل گشته بودند به شدت توسط ماموران اطلاعاتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

آقای "آصف ابراهیم زاده" که بعد از ضرب و شتم به زندان برگردانیده از ناحیه صورت آسیب جدی دیده و تعدادی از دندان های او شکسته شده است

مامورین زندان از اعزام نامبرده به بهداری ممانعت کردند. وضعیت جسمانی آصف ابراهیم زاده که دست به اعتصاب غذا هم زده است در زندان مساعد نیست.

از سوی دیگر آقایان "ودود سعادتی" و " رضا غنی زاده نیاری" که هم اکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بسر می برند بشدت مورد ضرب و شتم واقع شده اند . به گفته منابع موثق آقایان سعادتی و غنی زاده تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی و در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار بی هوش شده اند.

پیش تر قاضی پرونده این زندانیان، را به ضرب و شتم شدید تهدید کرده بود

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed