بازداشت مجدد مهدی محمد پور فعال اردبیلی

یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386

ساوالان سسی: مهدی محمد پور فعال آذربایجانی که چند روز پیش توسط ماموران اطلاعات اردبیل بازداشت آزاد شده بود دیروز ۲۹ اردیبهشت باز توسط اداره اطلاعات اردبیل بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.

وی تا کنون اجازه برقراری هیچگونه تماسی با وکیل و خانواده اش را نداشته است ماموران اطلاعات از دادن اطلاعات به خانواده او امتناع میکنند.

از سوی دیگر وزارت اطلاعات اردبیل نیز تهدیدها و فشار ها را بر خانواده این فعال آذربایجانی افزوده و به آنها مکرر گفته میشود تا وضعیت فرزندانشان را را در اختیار رسانه ها و فعالین حقوق بشری قرار ندهند در غیر اینصورت آنها را نیز بازداشت خواهند کرد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed