تفهیم اتهام یکی از بازداشت شدگان آستانه روز جهانی زبان مادری اردبیل

چهارشنبه بیست و نهم فروردین1386

رامین صادقی اصل مغانلو فعال فرهنگی و یکی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در اردبیل که درآستانه روز جهانی زبان مادری توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی در اردبیل بازداشت شده بود.بعد از دهها روز بازداشت در مکان نامعلوم نهایتا"با حضور پیش قاضی دادگاه انقلاب اردبیل تفهیم اتهام شده و به قید ضمانت ۵۰ میلیون (۵ میلیون تومانی)ریالی از زندان اردبیل آزاد شدند.از جمله اتهامات وارده به آقای صادقی تشویش اذهان عمومی می باشد

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed