آصف ابراهیم زاده فعال اردبیلی با قرار وثیقه آزاد شد

سه شنبه دهم مهر 1386

ساوالان سسی: آصف ابراهیم زاده نیاری از فعالین حرکت ملی آذربایجان در اردبیل، که روز دوشنبه ۲۶ شهریور توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی این شهرستان دستگیر شده بود روز یکشنبه ۸ مهر ماه پس از روزها بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطاعات به قید ضمانت آزاد شدند.

از جمله اتهامات وارده به آقای ابراهیم زاده تشویش اذهان عمومی می باشد. لازم به ذکر است که ماموران امنیتی هنگام دستگیری و بعد دستگیری او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed