اعمال فشارها نسبت به عباس لیسانی زندانی سیاسی آذربایجانی

یکشنبه سیزدهم آبان 1386

ساوالان سسی: بنا به گزارشات موثق از زندان اردبیل عباس لیساني، فعال مدني، و زندانی سیاسی آذربایحانی دوباره در هفته های گذشته تحت فشار و آزار و اذيت قرار گرفته است.زندان با اعمال فشارهای غیر قانونی شرایط نامناسبی را برای وی رقم زده است. طبق اطلاعات دریافتی هر از چند گاهی مسئولان با انتقال زندانیان خطرناک و قاچاقچی‌های دارای احکام سنگین به بند ۷ زندان اردبیل( بند زندانیان سیاسی) بطور روزمره او را تحت فشار قرار می‌دهند.

خانم رقیه لیسانی همسر این زندانی سیاسی می گوید: "امروز عباس را ملاقات کردم. باز او را در زندان اذیت می کنند. مسئولان زندان رفتار بسيار تحقيرآميزي دارند وضعیت او طاقت فرسا و مشقت بار است."

خانم لیسانی افزود تا کنون به او اجازه مرخصی نیز نداده اند و حتی زمانی که وی از ناحيه پا دچار آسيب ديدگی شد، اجازه ملاقات با پزشک متخصص را نیز نيافت."

در همين حال خانم فاخته زمانی، مدافع حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان می گويد "زندان نمي‌تواند مانعي در راه رعايت و اجراي حقوق بشر باشد. تمامي حقوق افراد بازداشت شده يا زنداني، بايد حفظ، مراقبت و محافظت گردد.

"در مورد وضعيت مرخصي نیز ميگويد: "متاسفانه ما شاهد هستیم که در خصوص مرخصي متهمين سياسي كه داراي محكوميت هستند قانون و قاعده خاصي رعایت نمی‌شود. آقای لیسانی الان نزدیک به ۱۸ ماه است که زندانی شده است اما تا کنون امکان رفتن به مرخصی نیافته است."

لاذم بذکر است خانواده این زندانی سیاسی نیز همواره تحت فشارهای دستگاه های امنیتی و اطاعاتی قرار دارند. آنها همسر لسانی را تحت فشار قرار می دهند تا از دادن مصاحبه ها با رسانه ها امتناع کرده و وضعیت همسرشان را در اختیار مدافعان و مراکز حقوق بشری قرار ندهند.در غیر اینصورت آنها را نیز بازداشت خواهند کرد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed