سعید متین پور و جلیل غنی لو دو زندانی سیاسی تورک دوباره به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافتند

چهارشنبه چهاردهم آذر 1386

ساوالان سسی: "سعید متین پور " و"جلیل غنی لو" دو زندانی سیاسی،روز گذشته ۱۳ آذر از زنجان به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده اند.این دو فعال تورک آذربایجانی بیش از ۶ماه است که در بازداشت بسر می برند،و دیروز برای چندمین بار از زنجان به بند 209 زندان اوین منتقل شده اند.نامبردگان 2 ماه قبل از بند 209 اوین به بازداشتگاه اطلاعات زنجان انتقال داده شده بودند .آنها در این۶ ماه هنوز نوع اتهامشان مشخص نشده و خانواده هایشان دائم تحت فشارهای امنیتی قرار دارند.

سعید متین پور،فعال حقوق بشر و جلیل غنی لو از فعالین فرهنگی در زنجان می باشند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed