بی اطلاعی از وضعیت فعال هویت طلب جواد حسن پور

یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386

بنا به گزارشات رسیده از تبریز در مورد وضعیت آقای جواد حسن پور از فعالین حوزه فرهنگی آذربایجان که دو هفته پیش در بازار تبریز دستگیر شده بود هنوز خبر و اطلاع دقیقی وجود ندارد و مسئولین دادگاه نیز از ارائه هرگونه اطلاعی امتناع می نمایند. در طول این مدت جواد هیچ گونه تماس تلفنی با خانواده خود نداشته است.

گفتنی است جواد حسن پور متولد 1353 اهر بوده و در مطبوعات محلی قلم می زد. وی سابقاً نیز کاندیدای شورای شهر اهر بود و اخیراً نیز مشغول جمع آوری مجموعه "ايل قاييد" از شاعران آذربايجاني بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed