توقيف يك نشريه دانشجوئي در شهرستان گرمي

سه شنبه یکم آبان 1386

ساوالان سسی: نشريه دانشجوئي آدديم كه توسط دانشجويان آذربايجاني در دانشگاه پيام نور گرمي منتشر مي شد توسط مسئولين دانشگاه توقيف گرديده است.

فعالین دانشجویی آذربایجانی بیشتر علت توقیف نشريه را پرداختن آن به مسائلی چون فرهنگ و زبان آذربایجان میدانند. نشريه دانشجويي آدديم در دانشگاه پيام نور شهرستان گرمي(مغان) از نيم سال دوم سال گذشته به دو زبان ترکي و فارسي در چند شماره نشر شده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed