حكم شلاق و پرداخت جزاي نقدي براي رامین صادقی فعال فرهنگی اردبیلی

جمعه یازدهم آبان 1386

ساوالان سسی: بنا به گزارشات رسیده از اردبیل، رامین صادقی اصل،فعال فرهنگی اردبیلی که قبل از اعتراضات روز جهاني زبان مادري (۱۹ فوریه ۲۰۰۷)بازداشت شده بود از طرف شعبه چهارم دادگاه تجدنظر استان اردبيل به ۵۰ ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزاي نقدي محکوم شده است.

نکته جالب اینکه، در رای صادره برای آقای رامین صادقی،اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام در تظاهرات مردم اردبيل، متعاقب سلسله اعتراضات مردم آذربايجان در خرداد ماه 85، ذکر شده است حال اینکه خاطر نشان میشود آقای صادقی در آستانه روز جهاني زبان مادري بازداشت و بعد از تحمل بیش از دو هفته حبس به قید ضمانت ۵ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed