زندانیان سیاسی آذربایجان را با انتشار اخبار دقیق از وضعیت آنها یاری دهید

جمعه هجدهم خرداد 1386

طی هفته های گذشته ما شاهد نقض گسترده حقوق بشری در آذربایجان جنوبی بودیم. صد ها تن از فعالان سياسي، فرهنگي، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در شهرهاي آذربایجان همزمان با اولين سالگرد تظاهرات ترک زبانان کشور بازداشت شداند. دولت ایران در سرکوب و نقض حقوق فعالین آذربایجانی از هیچ عملی دریغ نکرد. البته مدعیان دفاع از حقوق بشر در داخل ایران و خارج با عدم انعکاس اخبار آذربایجان و گاها" با سانسور و تحریف رژیم را در این راه یاری می کردند.

با این حال فعالین حقوق بشری آذربایجانی با تمام وجود به انعکاس اخبار بازداشت شدگان آذربایجانی پرداختند. که همه این زحمات قابل تحسین است اما در این میان نقش خانم فاخته زمانی (مسئول انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی) و آقای علیرضا قولونجو ( سخنگو کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان) غیر قابل کتمان است. در این مدت آنها دائم در ارتباط با مجامع بین المللی و حقوق بشری بوده و طی گزارشات مختلفی تمامی موارد را به سازمان ملل- سازمان های حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان های مربوطه ارائه می دادند.در نتیجه تلاش آنهاست که طی روزهای گذشته سازمان عفو بین الملل با دادن بیانیه های مختلف ابراز نگرانی خود را از بازداشت ها و نقض حقوق فعالین آذربایجانی ابراز داشت. از اینرو از تمام فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و همچنین از خانواده ها و دوستان و آشنایان محبوسین می خواهیم در ارسال سریع و دقیق اخبار به این عزیزان کوشش کنند.به طور قطع امکان صدمه به زندانیانی که گزارشی از آنها منتشر نشده بیشتر خواهد بود.

خانم فاخته زمانی مسئول انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان
zfakhteh@hotmail.com
http://www.adapp.ca/

مهندس علیرضا جوانبخت (قولونجو) سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان
quluncu@gmail.com
http://www.asmek-yeni.blogspot.com/

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed