چنگیز بخت آور آزاد شد

پنجشنبه هجدهم مرداد 1386

ساوالان سسی : چنگیز بخت آور از فعالین حرکت ملی آذربایجان در تبریز که از تاریخ ۳۰سي ام ارديبهشت ماه و در آستانه سالگرد اول خرداد ۱۳۸۵ دستگير شده بود پس از حدود ۸۰روز بازداشت امروز عصر به قید ضمانت از زندان تبریز آزاد شد.
لاذم بذکر است اخیرا" دادگاه انقلاب تبریز وی را به 15 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بخت آور سال گذشته نیز در اعتراضات خرداد ماه بازداشت و حدود چهار ماه در زندانهاي اداره اطلاعات تبريز و اوين تهران زنداني بوده است.همچنین بنا به گزارشات رسیده از تبریز حسین رستمی ۳۰ ساله (به قید ۲۰ میلیون تومان), قربانعلی انصاری ۴۵ ساله (انصار قاراداغلی-به قید ۱۵ میلیون تومان) و ستار میر محمدی ۲۸ ساله ( به قید ۲۰ میلیون تومان) دیگر فعالینی هستند که هفته گذشته زندان تبریز را ترك كرده و به آغوش خانواده‌شان بازگشته اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed