صدور احکام سنگین برای ابراهیم جعفرزاده فعال فرهنگی آذربایجانی

سه شنبه دهم مهر 1386

ساوالان سسی: ابراهیم جعفرزاده فعال سرشناس سیاسی، فرهنگی و حقوق بشر آذربایجانی، از اعضای هیأت مؤسس انجمن اورین و دبیر سابق انجمن اورین که در اعتراضات روز جهانی زبان مادری در خوی بازداشت و بعد از یک ماه با وثیقه آزاد شده بود از طرف دادگاه انقلاب خوی با احکام بسیار سنگینی روبرو شده است.

رای صادره از طرف دادگاه انقلاب خوی و قاضی پرونده (نوروزی)برای ابراهیم جعفرزاده به شرح زیر میباشد:

1- یک سال حبس تعزیری
2- دو سال تبعید به برازجان
3- سه سال محرومیت ازفعالیت اجتماعی و سیاسی قانونی
4- محرومیت از نمایندگی مجلس و نمایندگی شورا به مدت یک دوره

لازم به یادآوری است که حکم جلب ابراهیم جعفرزاده از طرف دادگاه انقلاب تبریز صادر شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed