افزایش فشارها بر عباس لسانی در زندان اردبیل

دوشنبه بیست و دوم مرداد 1386


عصر نو :خبرها حاکی از افزایش فشارها بر عباس لسانی(فعال حرکت ملی آذربایجان و فعال حقوق بشر) دارد.
به گفته خانم رقیه لسانی همسر آقای لسانی، ایشان در وضعیت ناگواری بسر می برند و شرایط بسیار بدی بر این فعال حرکت ملی آذربایجان تحمیل می شود.

طی گفتگویی که با خانم لسانی انجام گرفت، ایشان اظهار داشتند، مسئولان زندان اردبیل اقدام به کارگذاری دوربین در داخل بند، تخت و حتی دستشویی نموده اند و کلیه اعمال و حرکات عباس لسانی را تحت کنترل شدید خود در آورده اند بطوریکه بمحض دست بقلم شدن، مسئولان بند زندان فورا به بهانه های مختلف وی را مورد سوال و جواب و تحکم قرار می دهند و مانع هرگونه نوشته از سوی او می شوند.

لازم بذکر است مسئولان زندان با وجود سپری شدن یک هفته از وقت تعیین شده از سوی دکترمعالج برای باز کردن گچ پای شکسته شان مانع از این کار شده و حتی اجازه ویزیت از طرف درمانگاه زندان را نیز از وی سلب کرده اند و در نهایت آقای لسانی خود مجبور به شکستن گچ پایشان شده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed