بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد امیرعباس بنائی کاظمی فعال ملی گرای زندانی آذربایجان

شنبه دهم شهریور 1386

روز ٣۱ آگوست مصادف با جمعه نهم شهریور سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواهان پایان بخشیدن به شکنجه و آزار و اذیت امیرعباس بنائی کاظمی فعال حقوق زبانی آذربایجان و آزادی سریع وی شد.

امیر عباس بنای کاظمی روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط مامورین اداره اطلاعات تبریز در منزل خویش دستگیر شد. او حدود یک ماه در یکی از بازداشتگاههای اطلاعات تبریز تحت شکنجه در بازداشت بوده است. اما بعد از فرستاده شدن به بند ۹ زندان تبریز نیز گهگاهی موقتاْ به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل گشته است.

خانم جمیله بنای کاظمی مادر امیر عباس که یک بار با فرزند خود ملاقات کرده است به بخش ترکی آذربایجانی رادیو آمریکا گفته است که وضعیت فرزندم نامناسب است، او به شدت شکنجه شده است و در اثر شکنجه های جسمی دندانهایش شکسته و صورتش کبود شده است. سلامت امیر در نتیجه شرایط سخت زندان به مخاطره افتاده است.

مادر این زندانی سیاسی اضافه نموده است که تحت هیچ شرایطی از خواسته های بشردوستانه خودشان مبنی بر آزادی زبان مادری خویش(ترکی آذربایجانی) دست نخواهند کشید.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed