بازداشت و تشدید فشارها بر فعالین شهر سولدوز (نقده)

پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386

بانزدیک شدن به روز سوم خرداد ( سالگرد اعتراض اهالی سولدوز به توهین روزنامه دولتی ایران) ماموران نیروهای انتظامی. پلیس آگاهی و ماموران اطلاعات تلاش گسترده ای را برای تعقیب و دستگیری مردم ملی گرا آغاز نموده اند .بر همین اساس از هفته گذشته دهها تن از فعالین آذربایجانی در سولدوز دستگیر شده و هنوز از آنان خبری در دست نمی باشد . دیروز نیز ماموران اطلاعات چند تن از بارز ترین چهره های ملی گرا همچون ( میر علی رضایی و عیسی یگانه ) را دستگیر کرده به مکان نامعلومی منتقل کردند.

گفتنی است که میر علی رضایی موسس آموزشگاه زبان ترکی در سولدوز و عیسی یگانه نویسنده ترک زبان میباشد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed