دانش آموز ۱۶ ساله تبریزی برای سومین بار بازداشت شده است

پنجشنبه سی و یکم خرداد 1386

اورمونیوز: دانش آموز ۱۶ ساله تبریزی محمدرضا عوض پور توسط بسیج محله بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. از بعد از طهر روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه که مأمورین بسیج حوزه ۸ شهری (محله “یئکه توکان” تبریز) محمدرضا را با خود برده اند، خانواده اش هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند. علت اقدام غیر قانونی بسیج معلوم نیست.

محمدرضا قبلاً نیز در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۵ به همراه دو برادر دیگر خود مصطفی و مرتضی توسط مأموران اداره اطلاعات تبریز و همچنین قبل از آغاز اعتراضات اول مهر ۱۳۸۵ نسبت به عدم تدریس زبان مادری بازداشت شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed