آزادی دانشجوی دانشگاه تبریز

پنجشنبه هفدهم خرداد 1386

نادر مهد قره باغ دانشجوی سال سوم مهندسی برق دانشگاه تبریز ساعت ۱۴ امروز (۱۷ خرداد ۱۳۸۶) آزاد شد.این دانشجوی دانشگاه تبریز روز اول خرداد در جریان تظاهرات اولین سالگرد قیام خرداد ۸۵ در تبریز دستگیر و روانه بازداشتگاه شده بود

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed