دو سال حبس برای امیر عباس بنای کاظمی فعال تبریزی

سه شنبه دهم مهر 1386

ساوالان سسی: به گزارش آسمک، امیر عباس بنای کاظمی فعال حرکت ملی آذربایجان در تبریز بعد از چهار ماه بازداشت موقت روز ۲۵ شهریور در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و از طرف قاضی علی اکبری به ۲ سال زندان محکوم شده است.

پدر امیر عباس حکم صادره برای پسرش را٬ که به گفته او خواسته جز حقوق فرهنگی ملت آذربایجان ندارد٬ بسیار ناعادلانه می داند.

مامورین اداره اطلاعات تبریز، امیر عباس بنای کاظمی را روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ در منزل خویش دستگیر کرده اند. او حدود یک ماه در یکی از بازداشتگاههای اطلاعات تبریز تحت شکنجه در بازداشت بوده و بعد از فرستاده شدن به بند ۹ زندان تبریز نیز گهگاهی موقتاْ به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل گشته است. مادر امیر عباس که یک بار با فرزند خود ملاقات کرده٬ به بخش ترکی آذربایجانی رادیو آمریکا چنین می گوید: "وضعيت فرزندم نامناسب است، او به شدت شکنجه شده است و در اثر شکنجه های جسمی دندانهایش شکسته و صورتش کبود شده است

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed