اتهامات جدید علیه عباس لیسانی فعال ترک آذربایجانی

شنبه بیست و هفتم مرداد 1386

ساوالان سسی : در حالی که ۱۵ ماه از اعتراضات خرداد ۸۵ آذربایجان می گذرد و عباس لیسانی فعال ترک در حال گذراندن محکومیت خویش است نیروی انتظامی اردبیل با طرح اتهامات جديد بر ميزان اتهامات این فعال حرکت ملی آذربایجان افزود

.گزارش خبرنگار ما از اردبیل حاكي است كه نیروی انتظامی استان اردبیل ، در دادخواست اخير خود از دادگاه انقلاب اين شهر خواسته است تا به اتهامات اين فعال ملی اتهام شرکت در به آتش کشیدن خودروی نیروی انتطامی و وارد کردن خسارات مالی و جانی را نيز بيافزايد.

خانم رقیه لیسانی ، همسر عباس لیسانی در گفتگو با خبرنگار ساوالان سسی با بیان این مطلب اظهار داشت: عباس به اتهام دعوت مردم به شرکت در تظاهراتی که منجر به آتش کشیدن خودروی نیروی انتطامی در اعتراضات سال گذشته اردبیل، به 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. و گفت : قرار است دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید وارده در چهارم شهریور ۸۶ در شعبه ۸ دادگاه انقلاب برگزار شود .

او همچنین افزود اتهامات فوق با عناوین قانونی انطباق ندارد و بی پایه و اساس هستند به خصوص آنکه اتهامات جدید بعد از ۱۵ماه از زمان دستگیری تفهیم میشود و این عمده ترین دلیل بر ساختگی اتهامات جدید می باشد. وی گفت :این اتهام سیاسی در حالی متوجه لسانی شده است که سال گذشته همزمان در تظاهرات اهالی اردبیل، این لسانی بود که با نطقها خود مردم را به برگزاری تظاهراتی مدنی دعوت میکرد. به نظر میرسد که حکومت با طرح چنین اتهامهای و برگزاری جلسه دیگری برای محاکمه می خواهد زمینه نگهداری بلند مدت او را در زندان فراهم آورد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed