عباس لیسانی،طی نامه ای به دادگاه تجدیدنظر از درخواست آزادی مشروط اش صرف نظر کرد

شنبه دوم تیر 1386

عباس لیسانی فعال ترک آذربایجانی طی نامه ای به دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده از حق برخورداری از آزادی مشروط صرف نظر کرد.

آقای لیسانی دلیل رد عفو مشروط را این چنین بیان می کند: "به خاطر اینکه مسئولین قضایی با شروط غیر قانونی با آزادی من موافقت کرده بودند از اینرو تقاضای آزادی مشروط را پس می گیرم."

از جمله شروطی غیر قانونی موافقت با آزادی مشروط آقای لیسانی این بود که وی باید حداقل برای ۵ سال بعد از آزادی هیچ فعالیتی نداشته باشد در غیر اینصورت اگر او در این مدت بازداشت شود به سه حبس ۱۸ ماهه محکوم می شد.

لاذم بذکر است که آقای عباس لیسانی در رابطه با اعتراضات خرداد۸۵ آذربایجان بازداشت و از سوي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به تحمل 18 ماه حبس تعزيري محكوم شده بود،که تاکنون ده ماه از اين مدت محكوميت را تحمل كرده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed