بازداشت محمد حسین پور قربانی در ارومیه

سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1386

اورمونيوز - بنابه گزارشهاي رسيده صبح یکشنبه ساعت ۱۰ صبح ۲۳ اردیبهشت محمد حسين پورقربانی صاحب توليدی لباس آذربايجان در خيابان بعثت اورميه توسط نيروهای اطلاعات و عمليات نيروی انتظامی بازداشت شد، از محل كار اين فعال حركت ملی مقدار زيادی فراخوان های تجمع اول خرداد در اورميه كشف شده است. اين فعال اورميه ای اول مهر سال گذشته نيز به هنگام پخش اعلاميه های حركت ملي در جریان اعتراضات اول مهر(اعتراض به عدم تدریس زبان ترکی در مدارس) بازداشت و بعد از ۲۰ روز حبس به قيد وثيقه آزاد و در محاكم قضايی به شش ماه حبس تعليقی محكو م شده بود.

لازم به توضيح است كه يكی از كارگران خانم اين کارگاه توليدی لباس نيز به جرم پخش اعلاميه بازداشت شده است. اين دو فرد بازداشت شده هم اكنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات و امنيت نيروی انتظامی واقع در خيابان همافر به سر مي برند .خانواده اين دو فرد از سرنوشت آنها ابراز نگرانی می كنند

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed