آزادی موقت یک زندانی سیاسی در اردبیل

چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386

ساوالان سسی: مسعود سلطانی از فعالان حرکت ملی آذربایجان که حدود سه ماه پيش در شهرستان مغان (گرمی)بازداشت شده بود، به تازگی به قید ضمانت از زندان اردبیل آزاد شده است. آقای سلطانی در مدت بازداشت ممنوع الملاقات بوده و در شرایط نامناسب جسمی و روحی بسر می برد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed