انتقال تمامی پنج فعال ترک بازداشت شده در زنجان به زندان اوین

شنبه 17 آذر ماه سال 1386

خانواده های فعالین ترک بازداشت شده در زنجان خبر از انتقال عزیزانشان به بند۲۰۹زندان اوین می دهند.

مادر سعید متین پور در مصاحبه با خبرنگار وبلاگ دوستاق در زنجان خبر از انتقال سعید متین پور٬بهروز صفری ٬جلیل غنی لو٬بهروز صفری،علیرضا متین پور ولیلا حیدری به بند ۲۰۹ زندان اوین داد.وی از ممانعت دادستان زنجان (گل محمدی)از امضا وکالت نامه سعید و علیرضا متین پور انتقاد نمود.وی افزود:"دادستان حتی از بازگرداندن اصل وکالتنامه ها به ما که امضا نشده اند امتناع می کند".وی گفت روز شنبه۱۷/۹/۸۶ جهت پیگیری پرونده به دادگستری تهران مراجعه خواهد نمود.

سعید متین پور٬بهروز صفری ٬جلیل غنی لوبیش از شش ماه است که در بازداشت موقت به سر می برند واز حق داشتن وکیل محروم بوده اند همچنین لیلا حیدری همسر بهروز صفری وعلیرضا متین پور برادر سعید متین پور نیر از چهار ماه پیش بازداشت شده اند.اتهام هیچکدام از این افراد اعلام نشده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed