بیانیه شماره ۴ کمیته تلاش برای آزادی سعید متین پور

19 آذرماه 1386

وجدانهای بیدار
انسانهای آزاده

در حالی که 200 روز از دستگیری سعید متین پور فعال حقوق بشر،روزنامه نگار و فعال حرکت ملی آذربایجان می گذرد وی کماکان در شرایط نامطلوب و در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد و بازداشت غیر قانونی وی همچنان ادامه دارد. متین پور در سالهای گذشته تلاش بسیاری در جهت بازتاب موارد نقض حقوق بشر در آذربایجان داشته و به نظر می رسد که ادامه بازداشت وی در چنین شرایطی نشانگر عدم تحمل فعالینی است که در جهت بهبود شرایط حقوق بشر تلاش می نمایند.

سعید در 200 روز گذشته نه تنها از حق ملاقات محروم بوده بلکه حتی اجازه مکالمه تلفنی نیز به سختی به ایشان داده شده است لذا این مسئله بر میزان نگرانی ها در رابطه با سلامتی سعید نیز افزوده است.متاسفانه در این مدت علیرغم اعتراضات فعالان و سازمانهای مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی متاسفانه تاکنون تغییری در نحوه برخورد با ایشان و سایر زندانیان سیاسی آذربایجان به عمل نیامده است.

بنا به اظهار همسر ایشان خانم عطیه طاهری از بیش از یک ماه پیش سعید تنها برای یکبار با خانواده خود تماس گرفته و طی مکالمه کوتاهی خبر از انتقال مجدد خود از زندان اداره اطلاعات شهر زنجان به بند 209 زندان اوین داده است.این در حالیست که دستگاه امنیتی با نگهداری سعید در سلولهای انفرادی و قطع ارتباط وی با دنیای خارج از زندان که از مصادیق فشارهای روانی و شکنجه روحی تلقی می شوند آشکارا در در حال نقض اصل 38 قانون اساسی می باشد.

همچنین علیرغم اینکه طبق بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که داشتن وکیل در تمام مراحل تحقیقات اولیه را حق متهم می داند تاکنون سعید متین پور حتی از داشتن وکیل نیز محروم بوده است.

با توجه به وضعیت نگران کننده وی، "کمیته تلاش برای آزادی سعید متین پور"ضمن تاکید بر فعالیتهای مدنی سعید نسبت به ادامه بازداشت وی در وضعیت بلاتکلیفی و شرایط نامناسب هشدار می دهد.

کمیته با اعلام نگرانی از سلامتی سعید و با توجه به اینکه وی کماکان از حق ملاقات با وکیل و اعضای خانواده خود محروم است خواستار دیدار خانواده و وکیل وی در شرایط مناسب با ایشان می باشد.

کمیته لازم میداند مجددا تعهد دولت جمهوری اسلامی را نسبت به میثاق نامه های بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی را یادآور گردیده و در این راستا بار دیگر به مسئولین قضایی و دستگاه امنیتی نسبت به نقض قوانین در رابطه با سعید متین پور و همچنین سایر زندانیان سیاسی آذربایجان هشدار می دهد.

"کمیته تلاش برای آزادی سعید متین پور" ادامه بازداشت سعید را فاقد وجاهت قانونی می داند و خواستار رسیدگی سریع،عادلانه و قانونی به پرونده وی می باشد.

کمیته تلاش برای آزادی سعید متین پور

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed