دو سال حبس برای فعال جنبش دانشجوئی آذربایجان در دانشگاه ارومیه

دوشنبه 19 آذر ماه سال 1386

اویرنجی نیوز- حکم قبلی ابراهیم دهقان فعال دانشجوئی آذربایجان در دانشگاه ارومیه از طرف دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه مورد تایید قرار گرفت. حکم اولیه وی دو سال حبس تعزیری بود که بعدا به دو سال تعلیق تبدیل شده بود. بدنبال اعتراض وی به رای صادره حدودا یک ماه پیش (آبانماه 1386) حکم وی دوباره مورد تایید قرار گرفت. ابراهیم دهقان فعال دانشجوئی دانشگاه ارومیه و مدیر مسئول نشریه توقیف شده یاشیل یول دانشگاه ارومیه می باشد. وی در جریان اعتراضات خرداد 1385 دستگیر شد. گفتنی است اتهام وی اقدام بر علیه امنیت ملی عنوان شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed