تبرئه مصطفی عوض پور فعال سابق دانشجوئی آذربایجان در دانشگاه آزاد تبریز از حکم دو سال زندان

اویرنجی نیوز- حکم حبس 2 ساله مصطفی عوض پور از سوی دادگاه تجدید نظر ملغی اعلام شده و وی از اتهامات انتسابی تبرئه شد.

این فعال سیاسی حرکت ملی آذربایجان روز 16 فروردین 86 شبانه در منزل توسط نیروهای امنیتی به همراه دو برادر خود، مرتضی و محمدرضا دستگیر شده و به مدت 46 روز در بازداشت به سر برده بود که 30 روز آن در انفرادی سپری شده بود. در این پرونده وی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

مصطفی عوض پور در شهریور 86 نیز دستگیر شده است. در این دستگیری نیز وی ساعت 7 صبح به همراه دو برادرش دستگیر شده و به مدت 22 روز در بازداشت نیروهای امنیتی بوده است.

وی طی این 22 روز 10 روز در انفرادی به سر برده بود. همچنین در اعتراض به رفتار نادرست نیروهای امنیتی دست به اعتصاب غذای 4 روزه زده بود. در این پرونده وی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد که دادگاه تجدید نظر این حکم را ملغی و وی را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed