بیانیه عفو بین الملل در مورد شرایط عباس لسانی

ایران: مورد تقاضا: عباس لسانی – زندانی اندیشه

فوریه 2007 1

عباس لسانی -39 ساله – که فعال و مدافع حقوق آذربایجانیهای ایران می باشد. از روز31 اکتبر 2006 در زندان اردبیل زندانی شده است .لسانی توسط نیروهای امنیتی بدون اخطار و برخلاف قانون کشوری دستگیر شده است. وی دارای دو محکومیت 18 ماهه و یک ساله می باشد. که هر دو این محکومیت ها در مورد دفاع ایشان از حقوق و آزادی های مدنی آذربایجانیها بوده است.

لسانی از روز اول ژانویه 2007 دست به اعتصاب غذا زده چراکه به وی اجازه مرخصی کوتاه مدت جهت بازدید از خانواده اش داده نشده است.

عفو بین الملل متعقد است که وی زندانی اندیشه بوده و در راه احقاق حقوق و آزادی بیان واندیشه و انجام فعالیتهای صلح جویانه بازداشت شده است.

لسانی در3 ژوئن 2006نیز بازداشت بود که چهار ماه در شرایط بسیار وخیم بهداشتی در زندان سپری کرد. وی به جرم فعالیت فرهنگی – سیاسی صلح طلبانه و مدنی در راه احقاق حقوق آذربایجانیهای ایران به پرداخت مبلغ 80 میلیون ریال محکوم گردیده است

دستگیری به خاطر شرکت در تظاهرات بر علیه کاریکاتور اهانت آمیز

عباس لسانی روز 3 ژوئن در خانه اش واقع در شهر اردبیل ( شمالغرب ایران) دستگیر شده بود. .بیش از 30 نفر ازمامورین امنیتی و اطلاعاتی بدون داشتن مجوز با یورش به خانه لسانی، وی را دستگیر کرده بودند.

مامورین اطلاعات، لسانی را درجلوی چشم همسر و فرزندان خردسالش کتک زده و درمقابل اعتراض همسر وی ، به همسرش توهین کرده اند. مامورین اطلاعات گفته اند که حق تیر دارند و می توانند لسانی رابه قتل برسانند . مامورین امنیتی – اطلاعاتی حکومت ایران کامپیوتر شخصی، کتابها ،cd و موبایل وی را توقیف کردند.

از تاریخ 22می 2006 تظاهرات وسیعی در اکثر شهرهای شمال غرب ایران ( آذربایجان) در اعتراض به چاپ کاریکاتور توهین آمیز در روزنامه دولت ایران بر علیه آذربایجانیها برگزار شد. روز 27 می تظاهرات عظیمی در شهر اردبیل با حضور آقای لسانی برگزار شد .

لسانی به عفو بین الملل گفته بود که مامورین به وی اخطار کرده اند در صورت شرکت در تظاهرات کشته خواهد شد. لسانی در جریان تظاهرات مجروح شده ،اما مامورین ژریم ایران نتوانسته بودند وی رادر حین تظاهرات اعتراض آمیز دستگیر کنند و بعد از گذشت یک هفته وی را در منزلش دستگیر کردند . ایشان قبل از دستگیری به خانواده اش گفته بود که در صورت دستگیری اعتصاب غذا خواهم کرد.

بازداشت اولیه:

لسانی دو روز را در بازداشگاه اداره اطلاعات اردبیل زندانی بوده است و بعد از آن به زندان اردبیل منتقل شده بود . خانواده وی تا 7 ژوئن از محل بازداشت و وضعیت سلامتی وی بی خبر بودند وی درتماس کوتاهی به خانواده اطلاع داده که درسلول انفرادی است و اعتصاب غذا را شروع کرده است.

تماس لسانی با خانواده اش بسیار محدود شده بود . اولین ملاقات وی با خانواده اش روز 29 ژوئن یعنی 26 روز پس از بازداشت اتفاق افتاد . چراکه قبل از آن هرگونه ملاقات با وی ممنوع شده بود.
وی به مدت 58 روز اعتصاب غذا نمود در برخی از این مدت وی به اعتصاب غذای خشک اقدام نمود و از نوشیدن مایعات نیزچشم پوشید.

بخاطر فقدان مراقبت های پزشکی در زندان وضعیت سلامتی وی به حد خطرناکی رسید. وی در مدت اعتصاب غذا در سلول انفرادی نگهداری شده است. روز 30 جولای پس از ملاقات خانواده اش اعتصاب غذا را شکست. در این دوران وی به سختی قادر به تکلم بوده است و بسیار ضعیف شده بود وی در این مدت بیشاز 30 کیلو از وزن خویش راکم کرده بود. 4 روز پس از آزادی لسانی به همراه چندین نفر از زندانیان در اعتراض به دستگیری خانم بارداری اقدام به اعتصاب غذا نمودند . خانم کبری قربانزاده به همراه همسرش فیض اله قربانزاده که در مقابل دادگستری اردبیل در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی تجمع کرده بودند، دستگیرشد و با دستگیری خانم قربانزاده آقای فیض اله قربانزاده شروع به اعتصاب غذا نمود و لسانی به همراه تعدادی از زندانیان به وی ملحق شدند. مسئولین زندان مجبور به آزاد کردن خانم کبری قربانزاده شدند.

لسانی با موبایل استوار ابراهیمی – ازمحافظین زندان اردبیل- به همسرش رقیه لسانی این مطالب را عنوان کرده بود . استوارابراهیمی بخاطر برخورد خوب با لسانی توسط مقامات امنیتی-اطلاعاتی ازکار بر کنار شد.

دادگاه : شرکت در تظاهرات کاریکاتور توهین آمیز

روز27 سپتامبر ، یک روز پس ازآزادی از زندان شعبه105 دادگاه عمومی اردبیل لسانی را به تحمل 10ماه حبس و50 ضربه شلاق بخاطر شرکت در تظاهرات (بر علیه کاریکاتور اهانت آمیز ) مردم اردبیل در تاریخ 27 می 2006 (6 خرداد 1385) محکوم شد. جرم وی تخریب اموال عمومی و تشویق مردم به شرکت در تظاهرات عنوان شده بود. وی در اعتراض به این حکم نامه ای نوشت و مدعی شده بود مردم را به شرکت در تظاهرات تشویق کرده وآنان را از انجام کارهای خلاف قانون برحذر داشته است و ازآنان خواسته که به اموال عمومی صدمه نزنند. وی ادعا کرده بود که مسئولین از ارائه نوار ویدئویی که بیانگر نقش لسانی در تحریک مردم بوده خودداری می کنند.

روز 31 اکتبر پس از نوشتن این دفاعیه دوباره دستگیر شد و بعدها کپی حکم شعبه 1 دادگاه عمومی اردبیل را دریافت کرد. که به موجب آن مدت محکومیت وی از 10 ماه به 12 ماه و در نهایت به 18 ماه افزایش یافته بود. در این حکم به 50 ضربه شلاق نیز اشاره شده بود. همچنین به موجب این حکم لسانی به سه سال اقامت اجباری در شهرستان کویری طبس در استان یزد محکوم شده بود. این احکام بخاطر مشارکت وی در انجام فعالیت های فرهنگی در سال 2003نیز صادر شده بود. عفو بین الملل از دادستان اردبیل انتظار داردکه از صدور احکام خلاف قانون جلوگیری نموده و به مورد عباس لسانی توجه کافی مبذول نماید.

روز 20دسامبر محمدرضا فقیهی درگفتگو باخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از بررسی پرونده لسانی توسط شعبه 15 دیوانعالی کشور خبر داده بود.

عفو بین الملل معتقداست با اینکه تظاهرات 26 می بسیارآرام برگزار شده بود، اما به تعدادی از ساختمانهای دولتی صدمه وارد شده است.

برخی ازمنابع آذربایجانی مدعی هستند که حمله به ساختمانهای دولتی توسط عوامل دولتی صورت گرفته است.
دولت ایران آمریکا و سایر نیروهای خارجی را در بروز این نا آرامی ها متهم کرده است. این ادعای حکومت ایران از سوی دولت آمریکا تکذیت شد.

عفوبین الملل بخاطرشرایط امنیتی ازتماس تلفنی با لسانی خودداری کرده است. و در تلاش است در فضای آرام به شرایط لسانی رسیدگی نماید. چراکه اعتقاد دارد لسانی بخاطر سازماندهی تظاهرات 26 می بازداشت شده و باید آزاد گردد. بدین خاطر عفو بین الملل متعقد است که عباس لسانی زندانی اندیشه بوده و خواستار آزادی بدون قید و شرط وی می باشد.

اعتصاب غذا:

لسانی در دسامبر 2006 نامه سرگشاده ای خطاب به دادستان اردبیل نوشت و خواستار رسیدگی به وضعیت خویش شد و تهدید نمود3 روز پس از دریافت نامه توسط دادستان ودر صورت عدم رسیدگی اعتصاب غذا خواهد نمود. خواسته وی اعطای مرخصی و نگهداری در بند زندانیان سیاسی بود.

روز 16 ژانویه لسانی به بند شماره 1 زندان اردبیل که محل نگهداری زندانیان غیرسیاسی ومعتادان به موادمخدر بود ، منتقل شد.
نگهداری زندانیان سیاسی در بند مخصوص زندانیان غیر ساسی درایران بی سابقه نیست. ومسئولین زندان برای اعمال فشار بیشتر به چنین افرادی آنها را در بند های زندانیان مواد مخدر نگه می دارند.

لسانی روز 18ژانویه به سلول انفرادی منتقل شد. سلولی که در آنجا نگهداری می شد بسیار کوچک بوده ، فاقد تهویه و دمای آن درشب ها به 10 درجه زیر صفر می رسید.

پس از چندین روز که لسانی شراط محل نگهداری خود را اعلام کرده بود، توسط مامورین زندان تهدید شد.
لسانی گفته بودکه از ناراحتی معده وکلیه ودرد دنده های کمر رنج می برد. این امراض بخاطرشکنجه هایی است که درهنگام بازداشت قبلی باآن روبرو بود ه است. بنابر گزارشات رسیده از معالجه وی در دوران بازداشت قبلی وفعلی جلوگیری شده است.
روز 27 ژانویه خانواده لسانی توانستند وی راملاقات نمایند. وی بقدری ضعیف و ناتوان شده بود که حتی نتوانسته بود تعدادی از افراد خانواده خودرا بشناسد. 28 ژانویه شایعه مرگ عباس لسانی منتشر شد. در اثر این شایعه به مادرش اجازه داده شد تاتلفنی با پسرش
(عباس لسانی )صحبت کند.

روز 27 ژانویه اکبر اعلمی طی نامه ای به مسئولین زندان خواستار انتقال پرونده ایشان به تهران شد. روز30 ژانویه اکبر اعلمی نماینده تبریز (بزرگترین شهر آذربایجان) درمجلس ، در مورد وضعیت عباس لسانی با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرد. وی گفت: به نظرمی رسد درمورد اعطای مرخصی به لسانی و همچنین شرایط فعلی وی مسئولین خودسرانه عمل کرده اند و این عمل خلاف ماده 216 قانون زندانیان سیاسی و همچنین بخشنامه شاهروی رئیس قوه قضائیه می باشد.
بنابرگفته وی طبق این بخشنامه شورای طبقه بندی زندانیان می تواند هرماه پنج روز زندانیانی که حداقل دوماه در زندان بوده اند مرخصی بدهند. همچنین بنا به گفته فقیهی وکیل - لسانی – وی مشمول مزایای این بخشنامه نشده است.
تجربه نشان داده است که تداوم چنین اعمالی به صلاح کشور نیست.
تمام افرادی که در ارتباط باحوادث خرداد ( سال 1385)درشهرهای آذربایجان دستگیرشده اند. باید مشمول این بخشنامه قرار گیرند. آیت ا... شاهرودی طی بخشنامه ای اعلام کرده است که مرخصی برای تمام زندانیان و.اجد شرایط از جمله لسانی صادر گردد و این در حالی است که وی هنوز بخاطر شرکت در تظاهرات خرداد ماه در زندان به سر می برد.
وی باید هر چه سریعتر آزاد شده و به آغوش خانواده اش باز گردد . روز 31 ژانویه لسانی در پاسخ به درخواست خانواده و دوستان اعتصاب غذایش را شکست. ولی هنوز هم نگرانی ها درمورد سلامتی وی وجود دارد. لسانی باید هر چه سریعتر مورد مداوا قرار گیرد

دادگاه ها ، بازداشت های قبلی وشکنجه

عباس لسانی سالهای قبل نیز چندین بار به خاطر شرکت در فعالیتهای مسالمت آمیز در جهت احقاق حقوق آذربایجانیهای ایران دستگیر شده بود.

از جمله مواردی که به خاطر آنها بازداشت شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شرکت لسانی درمراسم گرامیداشت روز مشروطیت بر سر مزار باقر خان در آگوست 2005
شرکت درتجمع قلعه بابک در همان سال -
شرکت درتجمع اعتراض آمیز مسجد سرچشمه اردبیل در سال 2004
در 25 آگوست 2003 عباس لسانی پس از شرکت در قلعه بابک واقع در شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی دستگیر شد. سالانه هزاران نفر از آذربایجانیها در روز تولد بابک اجتماع می کنند. بابک خرمدین درقرن نهم میلادی می زیسته و قهرمان آذربایجانیهاست.
روز 18 ستامبر لسانی به خاطر شرکت در این مراسم به پرداخت 50 میلیون ریال محکوم شد.
روز 6 آگوست سال 2005 شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل وی رابا اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی، انتشار تقوم ترکی ، تبلیغ علیه نظام و ترویج پان ترکیسم به تحمل یک سال حبس در استان خوزستان محکوم نمود.
لسانی طی نامه ای اعتراض خود را به دیوان عالی کشور اعلام نمود و درخواست کرد به حکم دادگاه کلیبر رسیدگی شود. چرا که روز 13 آگوست دادگاه انقلاب کلیبر بدون در اختیار داشتن مدارک لازم وی را به تحمل یک سال حبس محکوم نموده بود.
روز 23 ژوئن وی به خاطر شرکت در تجمع مسالمت آمیز مسجد سرچشمه اردبیل آزاد شد. پس از محاصره مسجد توسط نیروهای امنیتی لسانی از ناحیه سر و صورت و دنده ها مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
و در اثر اعمال تعدادی از دنده ها و بینی وی شکست . همچنین شُش سمت چپ وکلیه راست وی آسیب دید. اما نیروهای امنیتی مانع معالجه وی شدند. در اثر این اعمال حال وی رو به وخامت نهاد . وی طی شکوائیه ای اعتراض خود را به این اعمال اعلام نمود. ولی دادگاه شکوائیه ای وی را رد کرد. لسانی به مدت دو روز و در مکان نامعلومی در بازداشت بود. وی اعتقاد دارد که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

وی پیش از صدور حکم شعبه 7 دادگاه انقلاب اردبیل آزاد شد. قاضی از صدور اجازه معالجات پزشکی خود داری نمود و در پاسخ به اعتراض لسانی به وی گفت که « باید بگویی غلط کردم». وی در مدت بازداشت در زندان اردبیل دو باره در سلول انفرادی زندانی بود.

بار اول به مدت 13 روز و بار دوم به مدت 7 روز وی بخاطر عدم مداوای پزشکی دوبار اقدام به اعتصاب نمود

وی در 22 جولای 2004 با صدور وثیقه 200 میلیون ریالی آزاد شد

او به اتهام بر هم زدن نظم عمومی به پرداخت 800 هزار ریال و تحمل 15 ضربه شلاق محکوم شد. لسانی یک بار نیز به خاطر شرکت در تجمع قلعه بابک در روز 29 ژوئن دستگیر شده بود.

وی در هتل قلعه بابک توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بود . لسانی 11 روز در بازداشت بود که از این مدت 8 روز را در اعتصاب غذا به سر برده است.

روز 6 سپتامبر سال 2006 در حالیکه وی در زندان اردبیل در بازداشت بود به حکم شعبه 1 دادگاه انقلاب کلیبر به جرم تبلیغ علیه نظام بنابه ماده 500 قانون کیفری به تحمل یکسال حبس محکوم شد. بنابراین حکم اتهامات وی شامل مشارکت در مراسم سالانه قلعه بابک در سال 2005 تشویق مردم به شرکت در این مراسم خواندن و سرودن شعر آذربایجان انتشار و توزیع تقویم به زبان ترکی آذربایجانی ، ارسال پیغام از طریق اینترنت ، تماس تلفنی با افراد خارج کشور وتلاش برای استقلال و ترویج ناسیونالیسم ترک اعلام شده بود . وی شکوائیه ای در اعتراض به صدور چنین حکمی به دادگاه انقلاب تبریز نوشت.
عفو بین الملل اعتقاد د دارد که اتهاماتی نظیر تبلیغ نظام واقدام علیه امنیت ملی که بخاطر شرکت عباس لسانی در مراسم بابک قلعه بابک طی سالهای 2004-2005 به وی نسبت داده شده است. از نظر قانونی فاقد ارزش است. علاوه بر این بنابر حکم دادگاه اساس و پایه چنین اتهاماتی منحصرا انجام فعالیتهای مسالمت آمیز فرهنگی و سیاسی از طرف آذربایجانیهای ایران می باشد.
عفو بین الملل باید تلاش خویش را برای بررسی علت زندانی شدن لسانی به جرم داشتن اندیشه و لزوم آزادی بدون قید وشرط وی بکار گیرد.

عباس لسانی روز 3 آگوست 2005 در مراسم گرامیداشت روز مشروطیت بر سرمزار باقرخان درتبریز بازداشت شد. باقرخان یکی از رهبران حرکت انقلابی مشروطه در ایران بوده است. وی پس از چند روز بازداشت آزاد شد. لسانی با حکم جدید از سوی دادگاه تبریز بخاطر شرکت در این مراسم روبرو است.

آزار واذیت

عباس لسانی علاوه بر بازداشت، زندان و شکنجه به خاطر انجام فعالیت های فرهنگی بار ها موردآزار واذیت قرار گرفته است. منزل ومغازه قصابی مکررا به صورت غیر قانونی موردتفتیش نیروهای اطلاعاتی قرار گرفته است. کتابهای ترکی ،تقویم ترکی ،عکس های خانوادگی ، سی دی و نوارهای ویدئویی توقیف شده است.
وی بارها موردتوهین زبانی و حتی تهدید به قتل شده است.

اعضای خانواده وی نیز بارها مورد آزار واذیت قرار گرفته اند. برخی از اعضاءخانواده وی از طریق تلفن و یا حضوری توسط ماموران اطلاعات تهدید شده اند. در ژوئن سال 2006 همسر وی به خاطر مصاحبه با رسانه ها تهدید شده و به وی اخطار داده شد در صورت تکرار چنین اعمالی بازداشت خواهد شد. مغازه قصابی وی که تنها منبع درآمد خانواده است بسته شده و مشتریان مغازه وی مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید می شوند. شریک و شاگرد مغازه قصابی وی نیز بازداشت شده ومدتی را در زندان سپری کرده است.پروانه کسب وی باطل شده وفقط برای مدت اندکی بین روزهای27 سپتامبر تا 31 اکتبر سال 2006 اجازه بازگشایی مغازه وی صادر شده بود.

بخاطر بازداشت وی و تداوم چنین اعمالی خانواده لسانی از لحاظ مالی و معیشتی در وضعیت بسیار بدی به سر می بردند.
پس از آزادی از زندان خانه لسانی توسط دوربین های اطلاعات CCTV کنترل شده و تمام افرادی که ازمنزل وی خارج می شود مورد بازجویی قرار می گیرند.

اطلاعات حاشیه ای: اقلیت آذربایجانی ایران

آذربایجانیهای ایران شیعه بوده و بزرگترین اقلیت قومی ایران هستند و25 تا 30 درصد جمعیت ایران را شامل می شوند.
آنها اکثرا درمنطقه شمال غرب ایران ساکن هستند وتا حدودی در اجتماع ایرانی منسجم و سازمان یافته هستند. در طی سالیان اخیر برای احقاق حقوق زبانی و فرهنگی خویش در تلاش و مبارزه هستند.
آنها خواستار تحصیل به زبان آذربایجانی ( درایران ترکی نامیده می شود) می باشند. چرا که این حق در قانون اساسی ذکر شده است.
آذربایجانیها در مناسبهای مختلف همچون مراسم سالانه گرامی داشت بابک و روز مشروطیت از مسئولین رژیم ایران خواستار ترفیع فرهنگ و زبان آذربایجان می شوند. تعداد اندکی ازآذربایجانیها خواستار جدایی از ایران واتحاد با جمهوری آذربایجان هستند. آنهایی که طرفدارن ارتقای هویت فرهنگی آذربایجانی در ایران هستند ، تحت تعقیب حکومت ایران قرار گرفته و با اتهاماتی نظیر پان ترکیسم محاکمه می شوند.

اواخر ژوئن سال 2005 ، 21 نفر از فعالین آذربایجانی که درمراسم قلعه بابک شرکت کرده بودند ، بازداشت شده و به تحمل حبس از 3ماه تا یکسال محکوم شدند.اتهام این افراد نیز تبلیغ علیه نظام ، ایجاد تشکیلات علیه نظام عنوان شده است . تعدای از این افراد به مدت 10 سال از سفر به کلیبر ( قلعه بابک) منع شده اند.
منابع آذربایجانی از بازداشت وزندانی شدن تعدادی از فعالین
تبریزی در 31 مارس خبر می دهند.
در طی تظاهرات عظیمی که درماه می 2006 در شهرهای شمال غربی ایران در اعتراض به کاریکاتور اهانت آمیز روزنامه دولت ایران برگزار شد.
تعداد زیادی دستگیر شده و برخی ازآنها به طور غیر قانونی شکنجه شدند. و این درحالی است که مورد مداوا قرار نگرفته اند. ... منابع آذربایجان از کشته شدن دهها نفر وزخمی شدن صدها نفر توسط نیروهای امنیتی خبر می دهند. روز 29می نیروهای امنیتی 4 نفررا در شهر نقده درآذربایجان غربی به قتل رسانده و43 نفر را نیز مجرح کردند. این کشتار مورد تائید مسئولین( حکومت ایران) قرار گرفته است. تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شده و برخی نیز تاکنون در زندان بسر می برند.
افرادی مانند لسانی به خاطر شرکت در این تظاهرات به زندانهای طویل المدت محکوم شده وموردآزار واذیت قرار گرفتند.
مراسم قلعه بابک 2006 با بایکوت شدید حکومت ایران مواجه شد وتعدادی ازفعالین آذربایجانی دستگیر شدند.

اقدام ضروری

لطفا از طریق ارسال فکس ،نامه ،ایمیل به زبان فارسی ، عربی ،انگلیسی، فرانسه و یا زبان مادری خویش:
خواستار آزادی بدون قید وشرط عباس لسانی شوید ، چرا که زندانی اندیشه می باشد. وی به خاطر تلاش مسالمت آمیز در جهت احقاق حقوق سیاسی و فرهنگی جامعه آذربایجانی – شرکت در تظاهرات بر علیه کاریکاتور اهانت آمیز وهمچنین شرکت درمراسم قلعه بابک 2003 بازداشت شده است.
ازمسئولین بخواهید تا جزئیات مرتبط با پرونده لسانی را مورد بررسی مجدد قرار دهند. چرا که نگرانی خاصی نسبت به پرونده لسانی وجود دارد.
- بیان نگرانی در مورد بازداشت لسانی به خاطر انجام فعالیتهای مسالمت آمیز .
- تقاضا از مسئولین در مورد کاهش فوری مدت محکومت وی ومحاکمه عادلانه وی .
- در خواست از مسئولین در مورد لزوم آزادی بدون قید و شرط لسانی وفراهم نمودن شرایط اخذ آزادانه وکیل توسط وی
- امکان ملاقات با خانواده
- تامین مراقبتهای پزشکی لازم
- درخواست تحقیق بررسی عوامل شکنجه کننده در سال 2004
- شناسایی و محاکمه فرادی که مانع معالجه شده اند.
- در خواست از مسئولین برای رعایت حقوق عباس لسانی مطابق با کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی ( ICCR) چرا که بنا بر این کنوانسیون هیچ کس نباید مورد شکنجه تنبیه و یاآزار واذیت قرار گیرد.
محاکمه عادلانه لسانی ومحاکمه عاملان شکنجه وی .
بیان نگرانی در مورد سلامتی خانواده لسانی چرا که بر طبق گزارشات رسیده خانواده وی مورد آزار واذیت قرار
گرفته اند.
در خواست ازمسئولین برای فراهم آوردن شرایط زندگی آرام و مطمئن برای خانواده عباس لسانی .
لطفا تقاضا های خود را به آدرس افراد زیر ارسال نمایید.
رهبرمذهبی جمهوری اسلامی ایران
آیت الله سیدعلی خامنه ای
قم خیابان شهدا info@ leader.ir
istiftta@wilayah.org
با ادای احترام
ریاست جمهوری
جناب آقای احمدی نژاد
تهران: خیابان فلسطین تقاطع آذربایجان نهاد ریاست جمهوری
Fax: Via foreign affairs: +98 21 6 674 790 and ask to be forwarded to H.E Ahmadinejad
شماره تلفن:
ایمیل:dr-ahmadinejad@president.ir
www. President.ir/emai
بااحترام
رئیس قوه قضائیه :
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی
تهران : پارک شهر
با احترام
رئیس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حداد عادل
تهران : خیابان امام خمینی
ایمیل: hadadadel@majlis.ir
رونوشت:
وزیر کشور
حجه السلام مصطفی پورمحمدی
تهران خیابان فاطمی وزارت کشور
Email: ravabetomomi@moi.gov.ir Fax: +98 21 8 896 203 / 8 899 547 / 6 650 203
کمیسون حقوق بشر اسلامی
محمدحسن ضیائی فرد رئیس کمیسون حقوق بشر اسلامی
ایمیل: ihrc@majlis.ir
Fax: +9821 2204 0541
منبع: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130122007?open&of=ENG-IRN

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed