آغار به کار مجدد انتشارات اندیشه نو

چهارشنبه 21 آذر ماه سال 1386

اؤیرنجی نیوز:روز سه شنبه 20 /۹/٬۸۶ انتشارات اندیشه نو که بخاطر پخش تقویم ترکی و توسط دایره نظارت بر اماکن عمومی پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت تهران پلمپ شده بود فک پلمپ گردید.

انتشارات اندیشه نو صبح امروز چهارشنبه 21 آذر و همزمان با 62 سالگرد برقراری حکومت ملی آذربایجان فعالیت خویش را مجددا آغاز نمود. به مدیر انتشارات دستور داده شده تا از مصاحبه با کانالهای ماهوارهای پرهیز نماید در غیر این صورت مجوز انتشارت وی لغو و مغازه اش نیز برای همیشه تعطیل خواهد شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed