اخراج و زندان برای فعالین دانشجویی ترک در آذربایجان ادامه دارد

پنجشنبه 22 آذر ماه سال 1386

دوستاق -دادگاه انقلاب شبستر چهار تن از فعالین دانشجویی ترک به نامهای بهنام نور محمدی٬قهرمان سلطانی٬بهزاد خورشیدزاده وپرویز سلطانی(آراز) را به یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم کرد.

به گزارش سایت جنبش دانشجویی آذربایجان این دانشجویان در جریان پخش اعلامیه های دعوت مردم برای تجمع روز جهانی زبان مادری در مورخه ۲/۱۲/۸۵ در شبستر دستگیر و پس از دو هفته بازداشت موقت و بازجویی توسط تیمهای اطلاعاتی شبستر و تبریز به قید وثیقه آزاد شدند.

همچنین قهرمان سلطانی زمانی که جهت ارائه لایحه تجدیدنظر در مورخه ۱۵/۹/۸۶ به دادگاه مراجعه می نماید دادستان پرونده را به صورت وی کوبیده و وی را در جمع حضار تحقیر می کند و قاضی دادگاه در پایان به وی می گوید:"بعد از سه روز احضار می شوی و من حکم اولیه خود را تغییر داده و به حبس تعزیری تبدیل می کنم در ضمن به دوستانت بگو نسبت به اعتراض اقدام نکنند"

همچنین بهنام نورمحمدی دانشجوی عمران آموزشکده فنی ارومیه به علت دستگیریهای متعدد در روز جهانی زبان مادری و اعتراضات مردمی بر علیه روزنامه ایران در سالهای ۸۵ و۸۶ و سردبیری نشریه دانشجویی اویانیش توسط کمیته انظباطی آموزشکده فنی ارومیه اخراج گردید.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed