متعاقب سپردن وثیقه ای به ارزش 30 میلیون تومان صمد قربانی بعد از 26 روز حبس آزاد شد

چهارشنبه 21 آذر ماه سال 1386

براساس اخبار رسیده هویت طلب همدانی، صمد قربانی سپهر بعد از تحمل 26 روز حبس، ساعت 19 روز گذشته آزاد شد.

اتهامات او پان تورکیسم، عضویت در گروههای غیر قانونی و شرکت در مراسمهای غیر قانونی است.

صمد متولد ۲/۶/۱۳۵۸ در استان همدان، شهر بهار و روستای زاقا بوده و فارغ التحصیل رشته ی مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران است. وی از قریحه ای نغز نیز در سرایش اشعار توکی برخوردار می باشد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed