نامه عباس لسانی به شورای طبقه بندی زندان اردبیل

فرستنده : عباس لیسانی جرم و اتهام : معاونت در اخلال تاریخ آخرین مرخصی: -
نام پدر : اسد مدت محکومیت : 30 ماه زندان – 3 سال تبعید میزان جریمه :
تاریخ ورود به زندان : 15/3/85 مدت حبس : 6 ماه کد نامه :
موضوع : اعلام اعتصاب غذا بند : 7


گیرنده : شورای طبقه بندی زندان

چنانکه مطلع می باشید نامه ی سرگشاده ای خطاب به مقام دادستانی کل استان اردبیل نوشتم, که در آن نوشته اشاره ای به برخی از مسائل شده بود, حال فرصتی پیش آمد تا سخنانی صریح با شما اعضای شورای طبقه بندی زندان اردبیل داشته باشم . از سالها پیش حرکتی مردمی و ملی در آذربایجان با روشهای مدنی و مسالمت آمیز با اشکال مختلف اما ماهیتی حق طلبانه در عرصه ها و مناسبتهای مختلف سیری آرام و رو به جلو داشت هر چند در اوایل این حرکت عدالت خواه از طرف دشمنان نژادپرست و توتالیتر و برخی دوست نماهای که درهمیشه ی تاریخ بلای جان ملت خویش شده اند, جدی گرفته نمی شد اما بعد از قیام تاریخی و بی سابقه ی ملت تورک آذربایجان در بیش از 25 شهردر اعتراض به اهانت زیبنده بر توهین کننده ( روزنامه ایران و مسببین) و آن هم در محدوده ی زمانی مشخص (نیمه ی اول خرداد سال جاری) لرزه بر اندام شوونیزم فارس و ایادی آنان انداخت که بلافاصله با روشهای غیر انسانی اقدام به سرکوب ملت آذربایجان, آن هم بدست فرزندان مسخ و الینه (خود بیگانگی) شده ی خود و همیاری نیروهای غیر بومی نمودند.روشی راحت و کم هزینه برای دشمن, دردآور و جانگداز بر ملت آذربایجان, اما گروهی نیز هستند که ندانسته ابزار دشمن شده و مانع تحقق حقوق ملت خود می باشند. اما زمان آگاهی و بازگشت به خویشتن خویش که همانا قرار گرفتن در میان ملت ستم دیده و دوری از ابزار شدن بر علیه آن است . اما شما اعضای شورای طبقه بندی زندان اردبیل, شما نیز یکی از خطوط مقدم مواجهه با فرزندان آذربایجان قرار دارید که لازمه خروج بی دردسر از این بحران دقت و هوشیاری است تا ناخواسته در مقابل ملت خویش قرار نگیرید هر چند شاید بعضی از شما آقایان و دیگر اشخاص پرسنل زندان , مقابله با حرکت ملی آذربایجان را جز فرایض دینی خود بدانند و در سرکوب فرزندان ملت خود جهت خوشایند نژاد پرستان فارس از هیچ فعلی دریغ ننمایند . اما لازم است بدانند, که حرکت ملی آذربایجان عصیان دسته و گروه کوچکی نیست که در راستای تحقق اهداف ایدولوژی خاص و یا اندیشه های وارداتی خارج از مرزها قدم بردارند و یا به ادعای دشمنان آزادی این ملت از خارج تحریک و آنتریک شده باشد. حرکت ملی آذربایجان جنبش سیل آسای ملتی است که سالها تحت ستم بوده و دیگر کاردرا در استخوان خود می بیند. پس محرک و علت اصلی این حرکت ظلم و تبیعضات اقتصادی و فرهنگی است و تا ریشه کن شدن آن در آذربایجان ادامه خواهد داشت . زیرا حرکتهای مردمی به شهادت تاریخ, با شهید و اسیر شدن حتی چندین هزار مبارز, خاموش نشده و راه رسیدن به پیروزی نهائی را مصمم تر از پیش پیموده است که حرکت ملی آذربایجان نمونه ای بارز و جاری آن است. پیروزی ملت آذربایجان در مقابل شوونیزم فارس قطعی است . این جبر تاریخ است که از دو 2 حقیقت سرچشمه می گیرد. اول : وعده و ارادهی خداوندی بر تحقق عدالت بر روی زمین. دوم : بیداری و اراده ی خلل ناپذیر ملت آذربایجان در راستای حق تعیین سرنوشت خود. ملتی که حرکت و قیام ظلم ستیز اش حقیقتی است در شرف وقوع و واقعیتی است سرشار از حقیقت.
حال بر فرزندان درون سیستمی آذربایجان است که راه خودر را از مخاصمان این ملت جدا و خود را ابزار شوونیزم فارس قرار ندهندکه در غیر این صورت, خائن به ملت خویش شناخته شده وننگ ابدی را در پیشگاه خدا و ملت خود به یدک خواهند کشید, ما از آنان انتضار نداریم در این وضعیت که اقتصاد آذربایجان فلج شده است استعفا داده و بر سیل بیکاران آذربایجان بپیوندند. اما حدالامکان برخوردهای خصمانه ای که برخی از اعضای پرسنل زندان به هنگام بازداشت های فله ای و شکنجه فرزندان 6 خرداد آذربایجان با اداره ی ضد مردمی اطلاعات همراهی نمودند تکرار نکنید. آقایان اعضای شورای طبقه بندی حال در زندان شاهد و ناظر مسائل گوناگون از جمله حرکات و سکنات شما هستم. شما که در توزیع امتیازات و حقوق زندانیان, ارجعیت را به فارس زبانان داده اید. آنانکه جرمشان چپاول آثار تاریخی و میراث فرهنگی آذربایجان است . آنانکه تاریخ ملت مرا به یغما می برند, با حد اعلا الطاف قاضی به حداقل حبس و یا جریمه محکوم می شوند و شما نیز با مرخصی ها و الطاف گوناگون ارادت خود را به چپاول گران اثبات می نمایید. در یک بند 150 نفری اگر یک فارس زبان باشد مسئول و همه کاره ی بند قرار می دهید. به اخلالگران اقتصادی فارس زبان که چه بال و پرهائی که نداده اید. آری شما خود را ملزم به چنین مواجهه ای می دانید زیرا حس خود کم بینی با روح هر الینه شده ای اجین شده است, اما دیدید که در مورد مرخصی اینجانب شما را به هیچ گرفتند, شما نیز مسئولیت از گردن انداخته نقش نظاره گر بی اختیار را بازی می کنید که این نشانگر عدم استقلال شما در حیطه ی مسئولیتتان است . دادستان کل مسئولیت را از شما خلع و به خود تنفیذ نمود در حالی که خود نیز اختیار کافی نداشت . تنها کاری که توانست بکند احضار خانواده ام بود, بخصوص پدر همسرم به صورت کاملا" غیر قانونی و با تلاش برای گرفتن تعهد یا ارعاب و تهدید که همراه با بی احترامی و جسارت بر محضر خانواده ام بود.
او با این عمل خود مرتکب اشتباه بزرگی شده است . کجای قانون به او چنین حق و اجازه ای داده است تا خانواده ی محکوم در زندان را احضار و تعهد بخواهد تا جواب مثبت از رئیس قوه قضائیه برای مرخصی من بگیرد.
چرا زمانی که برای بازدیدبه زندان آمده بود در بند 7 حاضر نشد و با من سخن نگفت؟! و موضوع تعهد را مطرح نکرد؟! زیرا جوابی که از من دریافت می نمود را خوب می دانست. همان جواب دندان شکن که از خانواده ام گرفت .
در هر حال آقای دادستان باید مواظب رفتار خود در مواجهه با خانواده مبارزین حرکت ملی آذربایجان باشد و سنجیده تر عمل کند.

در پایان از مسئولین زندان می خواهم چنانکه در نامه سرگشاده به دادستان ابراز نموده ام برای فراهم آوردن شرایط اعتصاب غذای از پیش اعلام شده سلول انفرادی برای ثبت دقیق اعتصاب غذای اینجانب در نظر گرفته و تا 3 روز بعد از ابلاغ این نامه مرا به قرنطینه انتقال دهید.
تاکید می نمایم تا زمانی که با مرخصی که جز حقوق من است موافقت نشود به اعتصاب خود ادامه خواهم داد.


( یاشاسین آذربایجان میللی حرکتینین قوتسال یولو)

اردبیل زیندانی – عباس لیسانی

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed