محمد رضا عوض پور دانش آموز شانزده ساله تبریزی به 4 ماه حبس محکوم شد

یکشنبه یکم مهر 1386

بنا به گزارش رسیده از تبریز، قاضی محکمه، محمدرضا عوض پور را به اتهام تجزیه طلبی، قومیت گرایی و پان تورکیسم به 4 ماه زندان محکوم کرده است.

گفته می شود حکم وی بصورت غیابی صادرشده است . محمد رضا عوض پور دانش آموز 16 ساله تبریز ی چندی پیش به جرم نوشتن جمله "من تورکم" در مدرسه بازداشت شده و برای چند هفته به شدت تحت شکنجه قرار گرفت.

تصویر حکم

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed