دادگاه تجديدنظر محكوميت چهار ماه حبس تعزيري و چهل ضربه شلاق دو فعال شبستري را به 50 هزارتومان جريمه نقدي تبديل نمود

اؤيرنجي نيوز- آقاي علي سلطاني (پدر آراز سلطاني) و فرزند ديگر ايشان ياشار سلطاني به اتهام اخلال در نظم قضاوت هر كدام به پرداخت 5 هزار تومان جريمه نقدي محكوم شدند.

اقاي علي سلطاني كه در بهمن 85 بعد از دستگيري شدن پسرش آراز و خواهر زاده اش قهرمان سلطاني به دادگاه مراجعه كرده بود به دليل ممانعت مامورين اطلاعات از ملاقات ، اعتراض تندي بر عليه قاضي انجام داده بود كه قاضي مختاري حكم دستگيري ايشان و پسر ديگرش ياشار را صادر كرده بود . ايشان در مدت بازجويي از حركت ملي آذربايجان و پسرش دفاع كرده بود و در برابر سوال بازجو مبني بر اينكه آيا پسرتان كار عاقلانه اي كرده است ؟ نوشته بود: بلي- من خودم به فرزندانم توصيه كرده ام كه در راه دفاع از فرهنگ و هويت آذربايجان از هيچ تلاشي دريغ نورزند.

آقايان علي سلطاني و ياشار سلطاني با قرار وثيقه هر كدام سه ميليون تومان آزاد شده بودند كه قاضي مختاري طي حكمي آن هارا به چهار ماه حبس تعزيري و 40 ضربه شلاق محكوم كرده بود كه اين حكم بعد از اعتراض ، هركدام به پرداخت 50 هزار تومان جريمه نقدي تبديل شد.

آقاي علي سلطاني 48 ساله ، ساكن روستاي نادارلي شبستر و كشاورز مي باشد كه در سال 83 به همراه عده اي از هويت خواهان اين روستا دست به انتشار 7 شماره نشريه توركي – فارسي "نادارلي يا باخيش" زدند و ياشار سلطاني 22 ساله دانشجوي عمران دانشگاه آزاد شبستر و نوازنده تار آذربايجاني مي باشد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed