بیش از چهل نفر به زندان اردبیل انتقال یافتند

پنجشنبه سوم خرداد 1386

دیروز 2 خرداد بیش از 40 نفر از فعالان اردبیلی که در روز یک خرداد و قبل از آن توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی اردبیل بازداشت شده بود اند بعد از چند روز بازجویی و بعضا" شکنجه در بازداشت گاههای وزارت اطلاعات به زندان مرکزی اردبیل انتقال یافتند.

مهدی محمدپور(خواهرزاده عباس لسانی )- حسین سببی - ودود سعادتی - آصف ابراهیم زاده نیاری –عدالت عباسی- نعمت شهابی نیاری – محمد احمدی نیاری- یوسف غنی زاده نیاری- رضا غنی زاده نیاری- امیر عباسی زاده نیاری-اسلام خدایی -و علیرضا حمیده خو از جمله بازداشت شدگان اخیر هستند.
.
هویت دیگر بازداشت شدگان هنوز معلوم نیست در واقع انعکاس تمام اخبار مربوط به نقض حقوق بشر با توجه به فشار و خفقان شدید درشهرهای آذربایجان بسیار سخت است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed