مصاحبه خانم فاخته زمانی با صدای آمریکا در مورد وضعیت لسانی و یئکنلی

(صدا-سس)

چهارشنبه سیزدهم دی 1385

خانم فاخته زمانی, مقیم کانادا و مدافع حقوق آذربایجانیها در مصاحبه خود با صدای آمریکا از اعتصاب غذای عباس لسانی یکی از پیشگامان مدافع حقوق آذربایجانیها دربند 7 زندان اردبیل خبر داد.

بنا به اظهارات خانم زمانی خانواده عباس لیسانی نیز تحت فشار مسئولین قضائی و امنیتی قرار دارند.
و اگرچه از شکنجه های فیزیکی لیسانی در روزهای اخیر گزارشاتی نشده است اما گزارشهای رسیده حاکی از آن است که او تحت فشارهای دائمی معنوی و روحی نگه داشته می شود.

همسر عباس لیسانی, خانم رقیه لیسانی نیز به دلیل خبررسانی به فعالین حقوق بشری بارها به حبس تهدید شده است.
به گفته خانم فاخته زمانی منزل عباس لساني تحت كنترل دائمي ماموران اداره كل اطلاعات قرار دارد و ماموران تمامي رفت و آمدهاي خانواده را تحت نظر دارند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed