ابلاغ حكم انضباطي يكي از دانشجويان دانشگاه اورميه پس از گذشت سه ترم

اؤيرنجي نيوز- ياشار شانلي دانشجوي رشته شيمي دانشگاه اورميه، شاعر و فعال دانشجويي كه در ترم اول سال تحصيلي گذشته (85-86) به علت قرائت شعر (ساواش گونو مينر اولسا آتا تورك ....) در مراسم شب شعر توركي به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شده و ترم گذشته را نيز در تعليق بود پس از گذشت سه ترم، حكم كميته انضباطي دانشگاه به وي ابلاغ گشت و ايشان از سوي كميته انضباطي دانشگاه اورميه به جرم تضعيف همبستگي ملي و رواج انديشه هاي آتاتوركي به يك ترم تعليق از تحصيل (اجرا شده در ترم گذشته)، يك ترم تعليق معلق و توبيخ كتبي با درج در پرونده محكوم شدند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed