ادامه اعتصاب غذای عباس لسانی و وضعیت نامطلوب وی در زندان اردبیل

سه شنبه ۶ تیر ۱۳۸۵

ساوالان سسی:
عباس لسانی” فعال مدنی آذربایجانی بیش از بیست روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد.

لسانی بیش از ۷ روز است که آب هم نمی نوشد. که این امر موجب بیهوش شدن حداقل برای دو بار وی شده است.

به گفته یک منبع آگاه در زندان اردبیل لسانی با اینکه به بیمارستان زندان انتقال یافته بود ولی از اعتصاب خویش دست نکشیده و در وضعیت نامطلوب جسمی بسر می برد.

لازم به ذکر است که رئیس زندان اردبیل بدلیل وضع وخیم لسانی او را ممنوع الملاقات کرده است و خانواده لسانی را تهدید کرده اند که از هرگونه اطلاع رسانی در این مورد خودداری کنند.

خبر دیگر از زندان اردبیل اینکه آقایان علیرضا یوسفی و بهروز علیزاده نیز در پنجمین روز اعتصاب غذا بسر می برند که علیرضا یوسفی از سردرد شدید رنج می برند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed