دستگیری پنج فعال سیاسی آذربایجان

سه شنبه ۶ تیر ۱۳۸۵

اردبیل -امروز ۶/۴/۱۳۸۵ ساعت ۳ بعد از ظهر اکبر قربانی فعال شناخته شده آذربایجانی در محل کارش دستگر شد.

بر اساس گفته همکاران قربانی امروز چند نفر لباس شخصی به محل کار وی -ذوب آهن اردبیل- وارد شده و ایشان را بازداشت نمودند.اکبر قربانی پس از تظاهرات و اعتراضهای گسترده در اردبیل بارها مورد تهدید افراد لباس شخصی قرار گرفته بود.

قربانی به همکاران خود گفته است از لحظه بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.خدافرین -همچنین در خدافرین مغان فرامرز پستو ، شهرام احمدزاده و صاحبعلی رستمی امروز بازداشت شده اند. از اتهام و محل نگهداری نامبردگان خبری منتشر نشده است.

خوی - ابراهیم جعفر زاده فعال سیاسی-فرهنگی آذربایجان امروز ۶/۵/۱۳۸۵ ساعت ۶ بعد از ظهر به اداره اطلاعات خوی فراخوانده و بازداشت شد.

جعفرزاده دبیر انجمن غیر انتفاعی اورین می باشد و بارها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. نزدیکان جعفرزاده اظهار داشتند که دستگیری ایشان به دلیل نزدیکی مراسم روز ملی بابک می باشد.

با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی
سه شنبه ۶ تیر ۱۳۸۵
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed