قهرمان قنبر پور در سولدوز (نقده) دستگیر شده است.

دوشنبه هفتم اسفند 1385

هویت یکی از دستگیر شدگان سولدوز (نقده) مشخص شده است.

بر اساس گزارش آسمک از سولدوز آقای قهرمان قنبر پور یکی از بازداشتی‌های تجمع روز جهانی زبان مادری در سولدوز است که تاکنون هیچ خبری از وضعیت وی در دست نیست. گفتنی است که شهر سولدوز پس از تظاهرات خرداد به یک شهر کاملا امنیتی تبدیل شده است. سخنگوی آسمک همین مسئله خفقان و امنیتی بودن را دلیل نرسیدن به موقع اخبار از این شهر می‌داند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed