وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی در اردبیل

پنجشنبه یازدهم آبان 1385

بر اساس خبر دریافتی از خانواده های زندانیان حرکت ملی آدربایجان در اردبیل برخی از ایشان وضعیت نگران کننده ای دارند.

بنا بر این اخبار عباس لسانی به بند ۷ ویژه معتادین منتقل شده است.با توجه به بیماریهای شایع در میان این گونه زندانیان و مسائل خاص ایشان خانواده لسانی نسبت به سلامت وی ابراز نگرانی می کنند.

همچنین از دو روز پیش عسگر اکبرزاده دیگر فعال آذربایجانی به اداره اطلاعات اردبیل منتقل شده و تا امروز به زندان مراجعت داده نشده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed