بازداشت “بهروز صفری” دیگر فعال هویت طلب ترک در زنجان

بهروز صفری فعال حرکت ملی آذربایجان و بازاری زنجانی از یک هفته پیش در بازداشت ماموران اداره اطلاعات زنجان به سر می برد.

اداره اطلاعات زنجان با تهدید همسر و برادر بهروز ، آنها را از اعلام خبر بازداشت وی برحذر داشته بودند وبه همین دلیل یک هفته پس از بازداشت وی ،دوستان بهروز از بازداشت وی مطلع شده اند.

همچنین دادستان زنجان محل نگهداری سعید متین پور و جلیل غنی لو که به ترتیب در چهارم و ششم خرداد بازداشت شده بودند را زندان اوین اعلام کرده است.

یادآور می گردد که این سه نفر دوم اسفند ماه ۱۳۸۵ به همراه ۲۴ نفر دیگر از فعالان سیاسی و شهروندان دیگر به دلیل گرامیداشت روز جهانی زبان مادری بازداشت شده بودند

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed