يكسال حبس تعزيري براي “عليرضا قمي” فعال اورميه اي

اورمونيوز(۵ ارديبهشت ۱۳۸۶): شعبه سوم دادگاه انقلاب اورميه، براي يكي از دستگيرشدگان روز دوم اسفند ماه سال گذشته، حكم يكسال حبس تعزيري صادر كرد.عليرضا قمي، يكي از فعالان اورميه اي حركت ملي آذربايجان، كه در جريان تظاهرات روز جهاني زبان مادري در اين شهر، به هنگام فيلمبرداري با تلفن همراه خويش از سوي ماموران امنيتي دستگير و به مدت ۲۰ روز بازداشت گشته بود،‌ پس از آزادي و برگزاري دادگاه خود، از سوي قاضي حسين زاده رييس شعبه سوم دادگاه انقلاب اورميه به تحمل يكسال حبس قطعي محكوم گشته است.

اين در حاليست كه مطابق قوانين جمهوري اسلامي شركت در تظاهرات اعتراض آميز جرم نمي باشد ولي در سالهاي اخير اين اصل با تفاسير نامشخصي مورد نقض قرار گرفته است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed