حکم قطعی دادگاه تجدید نظر ” ابراهیم جعفرزاده ” صادر شد

درادامه تشدید جو ارعاب و تهدید فعالین حرکت ملی آذربایجان همچنین سنگین تر کردن فضای فعالیت فرهنگی وسیاسی، پس از چهار باراحضار بالاخره حکم قطعی دادگاه تجدید نظر (26/2/1386)ابراهیم جعفرزاده فعال خویی حرکت ملی آذربایجان و دبیر سابق مؤسسه غیر دولتی “أورین” خوی صادر گردید. ابراهیم جعفرزاده نهم تیر ۱۳۸۴ به اتهام اقدام علیه نظام، اقدام به تجزیه طلبی و قومیت گرائی، تبلیغ افکار پان ترکیستی، شرکت در مراسم غیر قانونی قلعه بابک بمدت ۱۰ روز در زندان اهر بازداشت شده بود به پنج ماه حبس محکوم گردید.

لازم بذکراست علاوه بر این حکم چندین پرونده مفتوح نیز دردست اقدام دارد :

دوم اسفند ۱۳۸۵ (روز جهانی زبان مادری) به اتهام: حمایت از گروههای پان ترکیست - مدت بازداشت: ۲۴ روز زندان خوی - منتظر صدور حکم
سوابق بازداشت ومحاکمه های ابراهیم جعفرزاده فعال حرکت ملی آذربایجان :

۱ - سال ۱۳۷۸ به اتهام؛ تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و اخلال در انتخابات - مدت بازداشت: ۱۲ روز زندان خوی، حکم صادره: ۳ ماه حبس تعزیری توسط دادرس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شهرستان خوی خرداد ۷۹۲- ۳۱ مرداد ۱۳۸۱ به اتهام؛ اقدام علیه امنیت ملی - ترویج تجزیه طلبی و پان ترکیسم (شرکت در مراسم روز ساوالان) - مدت بازداشت: ۵ روز زندان مشکین شهر (خیاو)، تبرئه توسط قاضی شعبه اول و رئیس دادگاه انقلاب اردبیل

۳- اول اردیبهشت ۱۳۸۳ به اتهام؛ اقدام برای تجزیه طلبی آذربایجان از ایران، حمایت از گروهکهای ضد انقلاب، تبلیغ افکار پان ترکیستی، اقدام علیه امنیت ملی - مدت بازداشت: ۲۱ روز در زندان اوین - منتظر صدور حکم

۴- نهم تیر ۱۳۸۴ به اتهام؛ اقدام علیه نظام، اقدام به تجزیه طلبی و قومیت گرائی، تبلیغ افکار پان ترکیستی، شرکت در مراسم غیر قانونی قلعه بابک - مدت بازداشت: ۱۰ روز در زندان اهر - منتظر صدور حکم

۵- ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ به مناسبت تجمع اعتراض آمیز نسبت به توهین روزنامه ایران در شهرستان خوی با اتهام اغتشاش

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed